På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk fjerning av svulst med tarmskjøt

Lav fremre rektum-reseksjon (LFR)

Ved lav fremre rektum-reseksjon fjernes det meste av endetarmen og det anlegges en tarmskjøt til den nederste delen av endetarmen. Muligheten for å lage tarmskjøt avhenger av svulstens beliggenhet og størrelse, tranghet i bekkenet og grad av fedme.

Inngrepet gjøres ved lokalisert endetarmskreft, når svulsten ikke vokser inn i omgivende strukturer. Ved forventet lang overlevelse, til tross for spredning, er operasjonen også aktuell som lindrende behandling. Målet med inngrepet er å helbrede sykdommen og/eller forhindre eller fjerne lokale komplikasjoner. Det tas sikte på å unngå skade på autonome bekkennerver og at pasienten beholder evnen til å holde på avføring. 

Illustrasjon overgang tarm til bekken. Kirurgi ved tykktarmskreft.

Forløpet til nervene som styrer lukkefunksjonen for endetarmen, blære og ereksjonsfunksjonen (de autonome bekkennerver) på bekkenveggen.

Før gjennomføring av lav fremre reseksjon blir pasienten forberedt på at det likevel kan bli nødvendig å legge permanent stomi selv om dette ikke er planlagt, og plassering av denne avmerkes på huden. Dersom tarmskjøten er lav, det vil si mindre eller lik cirka 6 cm fra analåpningen, legges det rutinemessig avlastende, midlertidig bøyle-ileostomi (Nedre del at tynntarmen legges frem, og korrekt plassering av stomien skal avmerkes før operasjonen). Det konstrueres en tarmskjøt mellom tilførende tykktarm og fraførende endetarm-rest. Denne kan lages som ende-ende, side-ende, eller side-ende med reservoar, se bildespiller nedenfor. Skjøten lages ved hjelp av suturmaskin som stifter endene sammen. Sugedren legges ned i bekkenet og såret lukkes.

Ulike typer skjøting av tarm

Avlastende bøyle-ileostomi ved lav tarmskjøt

Ileostomi er en tynntarmsstomi som anlegges 20–30 cm ovenfor stedet der tynntarmen går over i tykktarmen. Den er relativt lett å konstruere, men kan være vanskelig å stelle på grunn av tynt tarminnhold. Stomien må anlegges med tarm-enden (nippelen) godt over hudnivå (2,5–3 cm) for å unngå at det tynne og noe etsende tynntarm-innholdet fører til sårhet i huden.
Det er vanlig at det tømmer seg rikelig med tyntflytende tarminnhold (1–2 liter) de første 2–3 uker (dette kalles for high output stomi), men dette avtar gradvis. Ofte må man tilpasse inntak av mat og drikke samt bruke medisiner for å redusere output. Noen ganger kan det komme så mye at det oppstår uttørring og forstyrrelser i kroppens væske-sammensetning og det kan bli nødvendig å gi intravenøs væske og eventuelt ernæring. Stomien legges vanligvis tilbake etter cirka 3 måneder.

Bøyleiloestomi

Asymmetrisk bøyleileostomi: Sett fra siden etter åpning. Tarmen deles ikke, men trekkes ut som en bøyle gjennom bukveggen. Bøylen holdes på plass med en stav

Hartmanns operasjon

I noen tilfeller kan det tekniske sett være mulig å legge tarmskjøt ut fra svulstens beliggenhet, men det anbefales likevel ikke å legge en lav tarmskjøt. I disse tilfellene utføres et inngrep som kalles Hartmanns operasjon etter den kirurgen som første gang gjorde en slik operasjon. Inngrepet utføres på samme måte som som beskrevet under LFR (lav fremre reseksjon), men nedre del av endetarmen lukkes blindt og øvre tarmløp (tykktarmen) legges ut som en sigmoideostomi.

Hartmanns

Hartmanns operasjon

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av svulst med tarmskjøt. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk Klikk for å se video

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil