Aktuelt

Hva er kreft?

Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen kreftsykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år. Kreftsykdom starter i en celle, og kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.

Endret: 23.03.2023

Melanom (føflekkreft)

Melanom, også kalt malignt melanom eller føflekkreft, er den mest alvorlige formen for hudkreft og den kreftformen som øker mest her i landet. I 2022 viste tall fra kvalitetsregisteret at det er 33 124 personer i Norge som enten hadde eller hadde hatt melanom. Dette var en økning på mer enn 12 000 personer i løpet av ti år. Risiko for melanom er sterkt forbundet med soling og årsaken til den økte forekomsten er sannsynligvis endrede solingsvaner blant nordmenn.

Endret: 20.03.2024

Kvalitetssikret av fagspesialister ved Oslo universitetssykehus

All informasjon i kreftlex.no kommer fra fagmiljøet ved Oslo universitessykehus. Spesialister på de ulike krefttypene bidrar med informasjon som Kreftlex-redaksjonen i neste omgang gjør tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftlege Anna K. Winge-Main er spesialist på melanom, og en av våre bidragsytere.

Endret: 21.06.2023

Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil