Hva er kreft?

Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen kreftsykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år. Kreftsykdom starter i en celle, og kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.

Les mer

Melanom

Melanom i hud, også kalt malignt melanom eller føflekkreft, er den alvorligste formen for hudkreft. Det er svært høy forekomst av denne krefttypen i Norge og det er også registrert en kraftig økning de senere årene.

I 2021 fikk 2443 personer påvist melanom her i landet.

Melanom oppstår i melanocytter, cellene som produserer pigmentfargestoffet melanin som gir farge til hud, hår og øyne. Risiko for melanom er sterkt forbundet med soling. Krefttypen oppstår i de aller fleste tilfeller i hud, men kan i sjeldne tilfeller også oppstå i slimhinner. 

Les mer

Kvalitetssikret av fagspesialister ved Oslo Universitetssykehus

All informasjon i kreftlex.no kommer fra fagmiljøet ved Oslo Universitessykehus. Spesialister på de ulike krefttypene bidrar med informasjon som Kreftlex-redaksjonen i neste omgang gjør tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftlege Anna K. Winge-Main, er spesialist på melanom og en av våre bidragsytere.

Les mer