Hva er kreft?

Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen kreftsykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år. Kreftsykdom starter i en celle, og kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.

Les mer

Økt brystkreft-fokus i oktober

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge. I 2020 fikk 3424 norske kvinner påvist brystkreft, dette er 300 færre tilfeller enn året før. Nedgangen i forekomst av brystkreft i 2020 skyldes store forsinkelser i mammografiscreeningen etter at de brystdiagnostiske sentrene måtte stenge av smittevernhensyn under koronapandemien.

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene, men utsiktene til å overleve er stadig bedre og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen. Ved siden av tidligere diagnostisering, er det også gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

Les mer

Kvalitetssikret av fagspesialister ved OUS

All informasjon i Kreftlex.no kommer fra fagmiljøet ved OUS. Spesialister på de ulike krefttypene bidrar med informasjon som Kreftlex-redaksjonen i neste omgang gjør tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftlege Anna K. Winge-Main, er spesialist på melanom og en av våre bidragsytere.

Les mer