Hva er kreftlex?

En kreftdiagnose kan medføre store utfordringer og mange spørsmål.

Kreftlex.no kan gi deg svar på mye av det du lurer på.

Her finner du kvalitetssikret og relevant informasjon omkring kreft og kreftbehandling, samlet på ett sted.

Ved hjelp av foto, tegninger og informasjonsvideoer illustreres organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling.

Siste endringer fra redaksjonen

Ny kreftstatistikk fra 2018

11.02.2020

Ny statistikk fra kreftregisteret på forekomst og overlevelse er publisert på de aller fleste krefttyper.

I følge kreftregisteret er kreftutviklingen i Norge forholdsvis stabil. I 2018 ble det registrert 34.190 nye krefttilfeller her i landet. Hos kvinner er brystkreft den vanligste kreftformen, mens prostatakreft er den hyppigste kreftsykdommen blant menn.

Kreftdødeligheten er på vei ned, og overevelsen øker. Ved utgangen av 2018 var det 283.894 menn og kvinner i Norge som har hatt kreft eller som lever med sin kreftsykdom.

 
Illustrasjon kreftlex, redaksjonen sier