Hva er kreft?

Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen kreftsykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år. Kreftsykdom starter i en celle, og kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.

Les mer

Om prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste formen for kreft blant norske menn og rammer om lag 5000 personer hvert år. Risikoen for å få kreft i prostata øker betydelig med alderen.

I de tidlige stadiene gir prostatakreft sjelden symptomer, men hyppig vannlating, svak urinstrøm, smerte ved vannlating eller blod i urinen er symptomer man bør være oppmerksomme på. Behandlingen av sykdommen avhenger av stadiet og alvorlighetsgraden og kan være alt fra aktiv overvåkning (active surveillance), kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling og cellegift.

Overlevelsen ved prostatakreft er høy og 95,5 prosent er i live 5 år etter å ha fått diagnosen. Det tilsvarende tallet var litt over 50 prosent tidlig på 1970-tallet.

Les mer

Kvalitetssikret av fagspesialister ved Oslo universitetssykehus

All informasjon i kreftlex.no kommer fra fagmiljøet ved Oslo universitessykehus. Spesialister på de ulike krefttypene bidrar med informasjon som Kreftlex-redaksjonen i neste omgang gjør tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftlege Anna K. Winge-Main er spesialist på melanom, og en av våre bidragsytere.

Les mer