Hva er kreft?

Kreft kan ramme alle organer og mennesker i alle aldre. Noen kreftsykdommer har et hissig forløp med rask vekst, mens andre kan vokse meget langsomt og "ligge i ro" i flere år. Kreftsykdom starter i en celle, og kan utvikle seg til å skade et organ, et organsystem eller en hel organisme. I motsetning til cellene i godartede svulster har kreftcellene evne til å vokse inn i andre organer og spre seg via blod eller lymfesystemet.

Les mer

Prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Den stadige økningen i levealder hos menn har ført til en kraftig økning i antallet som har eller har hatt denne krefttypen. I 2021 fikk 5188 menn prostatakreft.

Årsaken til prostatakreft er ikke kjent, men arv og vestlig levesett kan ha noe betydning.

Les mer

Kvalitetssikret av fagspesialister ved Oslo Universitetssykehus

All informasjon i kreftlex.no kommer fra fagmiljøet ved Oslo Universitessykehus. Spesialister på de ulike krefttypene bidrar med informasjon som Kreftlex-redaksjonen i neste omgang gjør tilgjengelig for pasienter og pårørende. Kreftlege Anna K. Winge-Main, er spesialist på melanom og en av våre bidragsytere.

Les mer