Hva er Kreftlex.no?

Kreftlex.no er finansiert av Radiumhospitalets legater og drives av redaksjonen ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo Universitetssykehus. Kreftlex.no er en enklere utgave av det fagrettede oppslagsverket Oncolex.no, som produseres av det kliniske fagmiljøet ved Oslo Universitetessykehus og er beregnet for helsepersonell.

I Kreftlex.no har det kvalitetssikrede innholdet blitt tilrettelagt for pasienter, pårørende og andre som søker kunnskap om kreft.

I Norge får 1 av 3 kreft i løpet av livet og årlig rammes cirka 30 000 personer av en kreftsykdom. Antall krefttilfeller øker og vil fortsette å øke fram mot 2025. Hovedårsaken er økt levealder og større befolkning.

Samtidig er det stadig flere som overlever kreft. Over 260 000 personer lever i dag med kreft eller har tidligere hatt kreft. Kreft er med andre ord en sykdom som på en eller annen måte rammer de fleste av oss, enten ved at man selv får sykdommen eller ved at en i familien, en venn eller en kollega blir rammet.

Spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med en kreftdiagnose er hvilke undersøkelser og type behandling man må gjennom, konsekvensene av behandlingen, tidsaspekter for utredning og behandling, smerter, livskvalitet, overlevelse og så videre.

Samtaler med lege vil gi svar på mange av disse spørsmålene, men i slike situasjoner kan det være vanskelig å oppfatte alt som blir sagt. Mange sitter ofte igjen med flere ubesvarte spørsmål og har gjerne behov for ytterligere informasjon rundt kreftsykdommen.

På Kreftlex.no har du mulighet til å skaffe deg relevant og kvalitetssikret kunnskap om kreft. Her kan du finne svar på mange av spørsmålene du måtte ha.

Kunnskap gir trygghet, som igjen vil danne grunnlag for mestring. Økt kunnskap vil kunne bidra til at du får økt innsikt i egen sykdom og føre til at du i større grad kan delta i viktige beslutninger og vurderinger når det gjelder behandlingsalternativer og oppfølging.

Her kan du lese om hvorfor Radiumhospitalets legater finansierer kreftlex.no >>>