Panitumumab (Vectibix®) kur

Panitumumab (Vectibix®) er et antistoff som blokkerer reseptorer for vekstfaktor på cellenes overflate. Alle celler har slike vekstfaktorer, men kreftcellene har ofte et økt antall og er derfor mer mottakelig for behandling av panitumumab enn de friske cellene. Panitumumab gis til pasienter med tarmkreft. Hvor mange kurer som gis vurderes individuelt.  Vanligvis gis behandlingen i 2-3 måneder før man tar nye røntgenundersøkelser for å evaluere effekten av behandlingen.

Legen vil kontrollere forskjellige blodprøver, som magnesium, kalsium og kalium før du begynner med behandling. Dette vil også bli kontrollert regelmessig underveis i behandlingen, og dersom nivåene er for lave vil legen forskrive et egnet tilskudd.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Kuren gis over en time, og den gis ved hjelp av en dråpetellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Hudreaksjoner

Den hyppigste bivirkningen er hudutslett som kan sammenlignes med kviser. Utslettene kommer gjerne i løpet av de første tre ukene, og oppstår hyppigst i ansikt, hodebunn, nakke, overkropp og armer. Utslettene kan komme og gå under behandlingen. Ofte kan det være nødvendig å starte med antibiotikabehandling. Blir utslettet veldig uttalt kan det være nødvendig med behandlingspause. Utslettene forsvinner når behandlingen opphører.

Noen opplever at huden på fingre og tær blir mer tørr og skjør. Huden kan lettere sprekke og i noen tilfeller gi betennelse rundt neglene. Det kan være forebyggende å smøre jevnlig med fuktighetskrem. Vi anbefaler at du er forsiktig i solen. Du bør bruke høy solfaktor (over 20) da panitumumab kan gi økt følsomhet for sol og pigmentforandring.

Allergiske reaksjoner

Panitumumab kan i sjeldne tilfeller gi hypersensitivitetsreaksjoner. Disse reaksjonene er som oftest milde til moderate og oppstår oftest under infusjonen, gjerne tidlig etter oppstart. Symptomene kan omfatte varmefølelse i ansiktet, hodepine, utslett og kløe, tung pust, trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan mer alvorlige reaksjoner forekomme.

Forholdsregler:

  • Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
  • Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling hvis tegn til overfølsomhetsreaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Såre slimhinner

Panitumumab kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Slimhinnene i nesen, øynene og underlivet kan også bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som økt tåreflod eller irritasjon i øynene. Hos noen kan panitumumab gi øyebetennelse.

Diaré

Hos noen pasienter kan behandlingen gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne, og forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og viktige næringsstoffer. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlege/lokalsykehus.

Hårvekst

Håret kan endre litt karakter, både når det gjelder farge og struktur. NAV dekker utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det er behov for det. Du får rekvisisjon av lege.

Det kan forekomme økt vekst av øyenvipper. Øyenvippene kan også få en mer krøllet struktur. Hår og skjegg kan vokse mer langsomt, og få en endret struktur.

Kvalme

Kvalme og uvelhet er sjelden ved denne kuren.