På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

MICAP-kur

MICAP er en kombinasjonskur som består av to ulike medikamenter: mitomycin og kapecitabin (Xeloda®). Kuren gis til pasienter med kreft i endetarmsåpningen, som regel i kombinasjon med strålebehandling. Det er vanlig å få en eller to kurer, hvor mange kurer du skal ha vurderes individuelt avhengig av svulstens utbredelse. Før hver kur tas blodprøver, dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

På morgenen behandlingsdagen skal du ta kvalmeforbyggende medikamenter. Disse tas etter anvisning fra lege. Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Infusjonen med mitomycin gis intravenøst og du bør beregne cirka 45 minutter til behandlingen. Det brukes en dråpetellemaskin (infusjonspumpe) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid. Kapecitabin gis som tabletter, og tas daglig (morgen og kveld) alle de dagene du får strålebehandling. Tablettene bør svelges med vann innen 30 minutter etter måltid. Dersom du glemmer å ta kapecitabin, skal man ikke ta den glemte dosen, heller ikke dobbel dose neste gang.

MICAP gis i kombinasjon med strålebehandling. Vi vil kontrollere blodverdiene dine ukentlig under strålebehandling. Dersom blodverdiene er lave, kan det være at du skal ta færre tabletter eller holde opp i en periode. Mange bivirkninger kan også føre til at dosen reduseres.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Kvalme og uvelhet er sjelden ved denne kuren. Kvalme forebygges ved å ta kvalmeforebyggende medikamenter. Dersom kvalme blir et problem for deg kan du få råd av sykepleier eller lege. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter.

Vevsirritasjon

Cellegiften mitomycin er sterkt irriterende for vevet omkring blodåren. Det er derfor svært viktig at cellegiften ikke kommer utenfor blodåren. Si ifra hvis du kjenner svie, stikking eller spreng rundt kanylen eller armen føles hoven. Dersom du etter hjemreise merker symptomer som rødhet, hevelse eller varmefølelse der kanylen har ligget, eller i området rundt, er det viktig at du tar direkte kontakt med sykehuset der cellegiftbehandlingen ble gitt.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar  (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent (lav antall røde blodlegemer). Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3 °C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på 38,0 °C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Såre slimhinner

Cellegiftbehandling kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg, noen cellegifter mer enn andre. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Slimhinnene i underlivet, nesen og øynene kan også bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som tåreflod eller føles som sand i øynene.

Hender og føtter

Noen kan oppleve at huden på hender og føtter blir øm og skjør, huden kan flasse av, det kan oppstå sprekker og/eller hvite blemmer. Fet krem/salve kan virke forbyggende. Du bør unngå parfymerte såper, og varmt vann kan forverre plagene.

Diaré

Hos noen pasienter kan cellegiftbehandling gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne, og forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og salter. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du informere stråleterapeut, sykepleier eller lege.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Tynnere hår

Ved denne kuren kan håret bli tynnere. De færreste mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege.

Seksualitet og reproduksjon

Både stråle- og cellegiftbehandling kan påvirke seksualfunksjonen. MICAP gis i kombinasjon med strålebehandling og du finner mer informasjon om dette i informasjonsskrivet om strålebehandling.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil