Overlevelse ved kreft i tykk- og endetarm

Leveutsiktene har gjennomgått en stadig forbedring de siste 30 årene. Overlevelse etter fem år er:

  • 90 % for pasienter som opereres for lokalisert sykdom.
  • cirka 76 % for pasienter med spredning til lymfeknuter.
  • cirka 13 % for pasienter med fjernspredning.

Cirka halvparten av de lokale tilbakefallene oppstår innen to år, og to tredjedeler oppstår innen 3 år etter operasjonen. Etter dette reduseres hyppigheten av tilbakefall. Kun få tilbakefall opptrer etter 5 år.

Det er holdepunkter for at tilbakefall kan inntreffe etter noe lengre tid dersom pasienten har fått  strålebehandling før operasjonen.

Tilbakefall etter tykktarmskreft ses i stor grad i form av fjernspredning.

Etter operasjon for endetarmskreft får cirka 10 % lokalt tilbakefall i bekkenet. 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i tykktarm og endetarm, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.
Kilde: Kreftregisteret