Overlevelse ved kreft i tykk- og endetarm

Antall personer som overlever, eller som lever lenger med tykktarmskreft eller endetarmskreft, har økt de siste tiårene. Overlevelsen for både tykk- og endetarmskreft har økt fra under 30 % på 1960-tallet, til over 60 % i den siste 5-års perioden.

I 2019 var det 3924 personer som var blitt friske av eller som lever med tykktarmskreft i Norge. Antall personer som har hatt eller lever med endetarmskreft har økt med 25 % siden 2008, og var 12870 i 2019.

Det er dokumentert at bedret kirurgisk behandling har gitt et vesentlig bidrag til bedret overlevelse for pasienter med endetarmskreft de siste tiårene. Dette har ført til at antallet som får tilbakefall til bekkenet er redusert fra rundt 30 % til under 10 %.

Overlevelsen er sterkt avhengig av hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den blir oppdaget. Ved lokalisert tumor er fem års relativ overlevelse over 90 %, hvis det derimot foreligger fjernspredning er andelen som overlever sin kreftsykdom i 5 år rundt 10 til 20 %.

 

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i tykktarm og endetarm, i prosent etter diagnoseperiode 1980–2019.
Kilde: Kreftregisteret