På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved ryggmargssvulster

Primære ryggmargssvulster er lite påvirkelige av cellegifter. Foruten symptomlindrende glukokortikoider før operasjon, kan det ved lymfomer eller germinomer være aktuelt med cellegiftbehandling.

Cellegiftbehandling rettet mot primærsykdommen må alltid vurderes ved truende tverrsnittsyndrom.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil