Utskriftsdato (24.4.2024)

Medisinsk behandling ved ryggmargssvulster

Primære ryggmargssvulster er lite påvirkelige av cellegifter. Foruten symptomlindrende glukokortikoider før operasjon, kan det ved lymfomer eller germinomer være aktuelt med cellegiftbehandling.

Cellegiftbehandling rettet mot primærsykdommen må alltid vurderes ved truende tverrsnittsyndrom.