På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved livmorkreft

Primær strålebehandling anvendes sjelden ved livmorkreft, men kan være aktuelt hos pasienter som ikke kan opereres på grunn av svulstens utvikling. Det gis da kombinert utvendig (ekstern) og innvendig strålebehandling (brakyterapi). Det gis 46–50 Gy mot livmor og lymfeknuter i bekkenet, som suppleres med innvendig strålebehandling mot tumor i livmor, samt boost mot lymfeknutespredning.

Ved lokalisert spredning til bekken, uten at det er gitt strålebehandling tidligere, gis strålebehandling av bekkensvulst.

Ved spredning til hjernen er stereotaktisk strålebehandling aktuelt ved 1 maksimalt 3 spredningssvulster (ikke for store). Ved enkeltstående spredningssvulst kan kirurgi være aktuelt. Flere eller store spredningssvulster behandles med total hjernebestråling.

Ved spredning til skjelett kan det være aktuelt å gi strålebehandling.

Ekstern strålebehandling

Bilder til planlegging tas på simulatorenheten. Det er viktig at pasienten ikke har smerter eller er urolig slik at hun klarer å ligge stille på ryggen den tiden som er nødvendig (20-30 minutter). Eventuelt gis smertestillende og/eller beroligende medikamenter. Undersøkelsesbordet er flatt med kun en tynn madrass. Pasienten får en standardisert pute under knærne og stor pute under hodet. Dette leiet er nødvendig siden det er identisk med det som brukes på behandlingsapparatene.

Målvolum

Skisse over hvordan strålefeltet planlegges:

 

Brakybehandling

 • Hvis pasienten skal ha narkose til forbredelser/behandling, skal hun faste.
 • Pasienten får et beroligende/avslappende medikament. Pasienter som får smertestillende fast, tar dette som vanlig.
 • Engangsklyster/avføringsmiddel gis til pasienter med obstipasjonsproblemer.

Gjennomføring

Brakybehandling

 • Hele prosedyren gjøres på CT-bordet på brakybehandlingsenheten.
 • Gynekologisk undersøkelse, sondering og dilatering av livmorhalskanalen gjøres i narkose.
 • Det bestemmes dimensjon og type av behandlingsapplikatorer, og disse settes på plass og fikseres.
 • Pasienten legges deretter til rette for CT-bilder og behandling.
 • For å kontrollere applikatorens posisjon gjøres en CT-undersøkelse. CT-undersøkelsen er også grunnlag for doseplanlegging. Pasienten blir liggende på CT-bordet til følgende prosedyrer og behandling er fullført.
 • På CT-bildene rekonstrueres applikatorene og en standard dosefordeling legges inn.
 • Planen vurderes så av legen, som foretar justeringer i forhold til svulst og risikoorganer som blære og endetarm, og til sist avgjør om man får en hensiktsmessig dekning.
 • Planen overføres så til styrenheten for behandlingsmaskinen. Denne er i mellomtiden koblet til de innlagte applikatorene.
 • Behandling gis (5-10 minutter).
 • Utstyret tas ut og pasienten legges tilbake i sengen.
 • Total tid for hele prosedyren er 1,5 til 2 timer.
Les mer om brakybehandling
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil