På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved livmorkreft

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter klinisk undersøkelse begrenset til følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopipalpasjon i narkose, vevsprøver, konisering, cystoskopi, rektoskopi, røntgen toraks, røntgen skjelett og urografi.

Funn med MR-, CT- og ultralydundersøkelse kan påvirke valg av type behandling, men skal ikke endre stadium.

Bildeserie av stadieinndelingen

Stadieinndeling etter FIGO

Svulsten graderes histologisk som G1 (høyt differensiert), G2 (moderat differensiert) eller G3 (lite eller udifferensiert).

Stadium I: Svulst begrenset til livmor

  • Stadium Ia: Ingen innvekst eller innvekst i mindre enn halve av livmorens muskelvegg
  • Stadium Ib: Innvekst i halve eller mer enn halve av livmorens muskelvegg 

Stadium II: Svulstnedvekst i livmorhals, men ikke utenfor livmor.

Stadium III: Lokal og/eller regional spredning av svulst.

  • Stadium IIIa: Innvekst i det ytterste laget av livmorveggen (uterus serosa) og/eller eggstokker/eggledere (adnexa)
  • Stadium IIIb: Spredningssvulster til skjede og/eller innvekst i bindevevet rundt livmor (parametriene)
  • Stadium IIIc: Spredningssvulster til lymfeknuter i bekken og/eller langs store kar i bakre bukvegg

Stadium IV: Svulsten har vokst inn i blære og/eller tarmslimhinner og/eller den har spredt seg til andre steder i kroppen (fjernspredning)

  • Stadium IVa: Innvekst i blære eller tarmslimhinner
  • Stadium IVb: Fjernspredning inkludert spredningssvulster i buken og/eller spredning til lymfeknuter i lyskene
FIGO-klassifikasjon

Spredningsveier

På diagnosetidspunktet er livmorkreft oftest begrenset til livmor med 80 % i stadium I.

Første spredningsvei er vanligvis ved direkte innvekst gjennom livmorveggen og ned i livmorhals og videre til bindevev eller til bukhulen. Spredning kan også forekomme til skjeden. Det kan skje spredning av svulstceller til bukhulen via egglederne. Spredning kan videre skje gjennom lymfesystemet til lymfeknuter på bekkenveggen og/eller til de store blodkarene langs bakre bukvegg. Via blodsystemet kan kreften spre seg til lunger og lever.  

Svulster av serøspapillær og klarcellet type har økt tendens til spredning til bukhulen på samme måte som eggstokkreft, og har i tillegg økt tendens til spredning til lymfeknuter.

Karsinosarkomer har økt tendens til spredning til lymfeknuter.

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil