Overlevelse ved brystkreft

Overlevelsen ved  brystkreft har blitt gradvis bedre, og andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med kreft i brystet har økt kraftig. Ved utgangen av 2019 var det 51.190 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft.

Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av hvilket stadium sykdommen er i ved diagnosetidspunkt, som igjen kan påvirkes av tidlig diagnostikk. Resultater fra det norske mammografiscreeningprogrammet viser at de som møtte til screening hadde en 43% lavere brystkreftdødelighet enn de som ikke møtte.  

For årene 2015–2019 var fem års relativ overlevelse 100 % ved stadium I (svulststørrelse ≤ 2 cm uten spredning til lymfeknuter).

Det er kjent at brystkreftpasienter har en overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 98 % i live. Etter 15 år er 78,3 % i live.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1980–2019
Kilde: Kreftregisteret