Utskriftsdato (6.12.2019)

Overlevelse ved brystkreft

Pasienter med tidlige stadier av brystkreft har god prognose. Dersom sykdommen er begrenset til brystet er 5-års overlevelse for årene 2008-12  99,1 %, mot 26,6 % hvis det foreligger fjernspredning på diagnosetidspunktet.  Ved utgangen av 2017 var det nesten 48.000 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft.

Det er kjent at brystkreftpasienter har en overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 96,9 % i live. Etter 15 år er 75,7 % i live. Det siste tallet reflekterer den supplerende behandlingen som kom midt på 90-tallet. Man ser ennå ikke effekten av supplerende behandling av aromatasehemmere til postmenopausaletrastuzumab til HER2-positive eller bruken av taxaner.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1978–2017
Kilde: Kreftregisteret