Årsaker til brystkreft

Det er ingen sikker kunnskap om den direkte årsak til utvikling av brystkreft.

Risikofaktorer

  • Arv. Man regner med at 5–10 % skyldes arv i nærmeste familie (førstegradsslektninger som mor, datter, søster eller bestemor)
  • Kjønn
  • Hormonelle forhold (tidlig menstruasjon, sen førstegangsfødsel, barnløshet og sen overgangsalder)
  • Atypisk hyperplasi
  • Ioniserende stråling
  • Østrogenbruk før fylte 35 år
  • Langvarig østrogenbehandling etter overgangsalder
  • Tidligere brystkreft
  • Overvekt, spesielt kombinert med stor høyde (høy BMI, spesielt > 30)
  • Alkohol, også i moderate mengder

Ikke alle risikofaktorene er like sterke.

Faktorer som reduserer risikoen

  • Første graviditet før kvinnen er 20–25 år
  • Flere graviditeter før kvinnen er 25 år
  • Amming reduserer risikoen for brystkreft, anslagsvis mellom fire til fem prosent per år ammet.
  • Asiatisk herkomst
  • Regelmessig mosjon

Kriterier for henvisning til utredning for arvelig kreft

  • Påvist genfeil hos brystkreftpasient
  • Opphopning av kreft i slekten
    • To søstre eller mor-datter med brystkreft før 50 år
    • Flere tilfeller av brystkreft i slekten
    • Både bryst- og eggstokkreft i slekten

En bør være oppmerksom på bryst- og eggstokkreft også der slektskapet går gjennom menn.