Utskriftsdato (18.1.2020)

Årsaker til brystkreft

Det er ingen sikker kunnskap om den direkte årsak til utvikling av brystkreft.

Risikofaktorer

 • Arv. Man regner med at 5–10 % skyldes arv i nærmeste familie (førstegradsslektninger som mor, datter, søster eller bestemor)
 • Kjønn
 • Hormonelle forhold (tidlig menstruasjon, sen førstegangsfødsel, barnløshet og sen overgangsalder)
 • Atypisk hyperplasi
 • Ioniserende stråling
 • Østrogenbruk før fylte 35 år
 • Langvarig østrogenbehandling etter overgangsalder
 • Tidligere brystkreft
 • Overvekt, spesielt kombinert med stor høyde (høy BMI, spesielt > 30)
 • Alkohol, også i moderate mengder

Ikke alle risikofaktorene er like sterke.

Faktorer som reduserer risikoen

 • Første graviditet før kvinnen er 20–25 år
 • Flere graviditeter før kvinnen er 25 år
 • Amming reduserer risikoen for brystkreft, anslagsvis mellom fire til fem prosent per år ammet.
 • Asiatisk herkomst
 • Regelmessig mosjon

Kriterier for henvisning til utredning for arvelig kreft

 • Påvist genfeil hos brystkreftpasient
 • Opphopning av kreft i slekten
  • To søstre eller mor-datter med brystkreft før 50 år
  • Flere tilfeller av brystkreft i slekten
  • Både bryst- og eggstokkreft i slekten

En bør være oppmerksom på bryst- og eggstokkreft også der slektskapet går gjennom menn.