På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Medisinsk behandling ved testikkelkreft

Cisplatin, etoposid, bleomycin og ifosfamid er i dag de cellegifter som anses som mest effektive ved behandlingen av ondartede germinalcellesvulster.

Dersom det påvises sikker spredning, er første behandling nesten alltid cellegift med kombinasjonskurer basert på cisplatin, etoposid og bleomycin. Avhengig av sykdomsutbredelse gis 3 til 4 kurer.

Før oppstart av cellegift skal det gjøres nyrefunksjonsprøve (GFR) og hjertefunksjonsprøve (EKG).

Samlet bleomycindose skal ikke overstige 360 000 IE på grunn av økt risiko for lungeskader.

Nylig er 1 karboplatinkur innført som tilleggsbehandling ved seminom stadium I med høy risikoprofil. Ved seminom kan man utelukke bleomycin ved stadium III og heller gi 4 EP kurer, noe som tilsvarer 3 BEP kurer. Ved tilbakefall velges i første rekke TIP-kurer, men noen internasjonalt etablert standard annenlinjebehandling finnes ikke. Alternativt kan man velge paklitaxel-gemcitabin, eventuelt i kombinasjon med cisplatin eller oxaliplatin. Andre varianter er EMA-CO (særlig aktuell ved koriokarsinom), VIP, VeIP og OI.

Les mer...

Ved tilbakefall i løpet av de 2 første årene benyttes HMAS (høydosebehandling med autolog stamcellestøtte). 

Effekt av behandling overvåkes nøye med løpende blodanalyser av hCG, AFP og LD, samt aktuelle røntgenundersøkelser og medisinske utredninger.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil