På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kirurgisk behandling ved testikkelkreft

Ved kreft i testikkelen fjernes denne ved operasjon (orkiektomi). Er diagnosen usikker tas en vevsprøve av testikkelen. Viser vevsprøven ondartet svulst, fjernes testikkelen.

For å vurdere om det foreligger celleforandringer (karsinom in situ) i motsatt testikkel kan det være aktuelt å ta vevsprøve fra denne.

Dersom det er mulig, får pasienten tilbud om nedfrysing av sæd. Dette gjøres i de tilfeller der pasienten skal ha tilleggsbehandling som kan påvirke evnen til å få barn, eller dersom den andre testikkelen er underutviklet eller mangler.

Hos noen pasienter er det nødvendig å fjerne lymfeknuter på bakre bukvegg (retroperitonealt glandeltoilette) etter gjennomført cellegiftbehandling. Lymfeknutene som er forbundet med den syke testikkelen fjernes. Foreligger mistanke om spredning, kontrolleres lymfeknutene på motsatt side.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil