Testikkelkreft

Illustrasjon testikkelkreft

Tverrsnitt av testikkel.
1. Nerver , blodkar og sædledere
2. Bitestikkel
3. Testikkel

Testiklene er en del av mannens kjønnsorganer. De er nærmest eggformede og ligger i pungen (scrotum), bak og til sidene for penis. Testiklene henger sammen med kroppen gjennom en tynn muskel.

Testiklene produserer det mannlige kjønnshormonet testosteron og mannlige sædceller (spermier). Hver testikkel er forbundet med en bitestikkel. I bitestikkelen lagres og modnes sædcellene.

I barneårene har testiklene ingen funksjon. Det er først i ungdomsårene at testiklene begynner å vokse og produsere sædceller.

Den venstre testikkelen henger vanligvis lengre nede enn den høyre.

Testikkelkreft

Testikkelkreft  er i dag den hyppigste kreftformen hos unge menn, men har med moderne behandling en meget god prognose.

Størstedelen av kreft i testikkelen er germinalcellesvulster som deles inn i to hovedtyper:

  • Seminom
  • Non-seminom 

Seminom og non-seminom forekommer omtrent like hyppig. De har forskjellig aggressivitet og reagerer ulikt på behandling. Seminom opptrer noe senere i livet, med gjennomsnittsalder cirka 35 år, enn non-seminom som har en gjennomsnittsalder på rundt 25 år.

Blandingssvulster, med seminomkomponent, klassifiseres som non-seminom.

Svulster i testikkelen hos barn (før puberteten) har et helt annet forløp enn hos voksne menn. Testikkelkreft hos barn behandles derfor ikke i detalj her.

Omkring 90 % av alle germinalcellesvulstene har sitt utspring i testikkelen. Øvrige geminalcellesvulster forekommer utenfor kjønnskjertlene, da særlig retroperitonalt og i mediastinum. Primære retroperitoneale germinalcellesvulster er som oftest assosiert med en skjult testikkelkreft, særlig hvis svulsten er midtlinjenær. Mediastinale tumorer utenfor kjønnskjertlene er oftest modne teratomer.

Cirka 5 % av all testikkelkreft utvikles fra andre celletyper i testikkelen, først og fremst fra hormonproduserende celler (leydigceller), eller kjønnsstreng-/støtteceller (for eksempel sertoliceller).

Les mer...

Forekomst

Det ble i 2017 registrert 289 tilfeller av testikkelkreft i Norge. Germinalcelletumor er den mest vanlige solide tumoren hos menn mellom 15 og 35 år. Forekomsten av testikkelkreft varierer i forhold til geografiske områder og etnisitet. Forekomsten er høyest i Danmark, Norge, Tyskland og Sveits. Lavest forekomst ses i Afrika og Asia.
 

Aldersspesifikk forekomst av testikkelkreft, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av testikkelkreft, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret