På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Oppfølging ved ryggmargssvulster

Kontroll av svulsten

Meningeom/schwannom

 • Første MR-kontroll gjøres 3 til 6 måneder etter operasjon hos kirurgen.
 • Kirurgen anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.
 • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll ikke viser tegn til tilbakefall eller restsvulst anbefales vanligvis kontroll med MR etter 2 og 5 år.
 • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll viser restsvulst anbefales årlige kontroller.
 • Ved tilbakefall av svulst eller vekst av restsvulst, må pasienten henvises til ny nevrokirurgisk vurdering med tanke på å fjerne svulsten.

Lavgradig gliom (ependymom, astrocytom WHO grad I/II og oligodendrogliom)

 • Første MR-kontroll gjøres 3 måneder etter operasjon hos kirurgen.
 • Kirurgen anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke:
  • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll ikke viser tegn til tilbakefall eller restsvulst, anbefales neste kontroll om 6 måneder, deretter årlige MR-kontroller.
  • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll viser restsvulst eller tilbakefall av svulst bør kreftspesialist rådføres. Nevrokirurg og kreftspesialist vil så beslutte om det skal gis strålebehandling og/eller cellegiftbehandling. Dersom det velges videre observasjon i disse tilfellene, vil det lages en individuelt tilpasset oppfølgingsplan.

Spredningssvulster (ekstradurale metastaser) og ondartede gliomer

 • Den kirurgiske behandlingen for disse pasientene er kun en del av hovedbehandlingen.
 • Alle pasientene blir henvist til strålebehandling og/eller cellegiftbehandling.
 • Det avtales ikke nevrokirurgisk kontroll.
 • Cirka 4 uker etter utskrivelse fra nevrokirurgisk avdeling innkalles pasienten til kreftbehandling ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, Senter for Kreftbehandling Sørlandet sykehus, Kristiansand eller stråleenheten sykehuset Innlandet, Gjøvik.
 • Etter endt hovedbehandling (kirurgi, strålebehandling og eventuelt cellegiftbehandling) anbefales kliniske kontroller hver 3.- 6. måned i regi av kreftspesialist eller nevrolog.
 • MR er i de fleste tilfeller kun av verdi ved nytilkomne symptomer der man mistenker på tilbakefall av svulst.
 • For de fleste ondartede svulster i ryggmargskanalen er det kun symptomgivende tilbakefall som vil bli vurdert for ytterligere behandling. Behandlingsmulighetene ved tilbakefall er dessverre ofte begrensede.

Rehabilitering

All rehabilitering skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.

Nivået av opptrening bestemmes av hvor stort potensiale er for forbedring. Rehabiliteringen består i å kunne lære seg å mestre en eventuell nedsatt funksjon, det vil si bruk av tekniske hjelpemidler og teknikker for håndtering av naturlige funksjoner (for eksempel blære- og endetarmsfunksjon).

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil