På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved ryggmargssvulster

Primære ryggmargssvulster inndeles etter svulstens lokalisasjon og vevstype (histologi).

Spredningsveier

Svulster som har oppstått i ryggradskanalen viser liten/ingen tendens til spredning via blodbanen. Fjernspredning til andre organer er derfor svært sjelden.

Ependymomer kan en sjelden gang spre seg med ryggmargsvæsken, og danne spredningssvulster i hjerne og ryggmarg.

Cirka 5–15 % av alle kreftpasienter utvikler symptomgivende spredningssvulster i ryggraden fra andre organer. Spredningen skjer via blodbanen, og de fleste spredningssvulstene kommer fra kreft i:

  • bryst
  • lunge
  • prostata
  • nyre

En sjelden gang kan hjernesvulster spre seg til ryggradskanalen. I så fall har spredningen skjedd via hjernevæskestrømmen, og dattersvulstene ligger i subaraknoidalrommet, såkalte "droppmetastaser". Dette gjelder blant annet for medulloblastomer og germinomer.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil