På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Brystrekonstruksjon med protese

Spørsmål om brystrekonstruksjon

Den mest brukte metoden ved brystrekonstruksjoner er å legge inn en protese. Tap av et bryst som følge av kirurgisk behandling vil for mange kvinner bety at de føler seg mindre kvinnelige. Brystrekonstruksjon er derfor et godt tilbud til disse kvinnene. Det er også viktig å gjenskape kroppsymmetri og anatomisk likevekt.

Rekonstruksjon med protese kan tilbys til pasienter som må fjerne brystet av medisinsk faglige grunner eller som selv ønsker å fjerne brystet (mastektomi). Pasienten må være ikke-røyker og andre helsemessige forutsetninger kan også være aktuelle for å få utført en proteserekonstruksjon. Hvis pasienten har fått strålebehandling mot brystet tidligere kan det være at brystrekonstruksjon med protese ikke er mulig.

Rekonstruksjon med protese kan gjøres i samme operasjon som brystet blir fjernet (primær rekonstruksjon) eller som egen operasjon senere (sekundær rekonstruksjon). Det kan legges inn en ekspanderprotese som senere byttes ut med en permanent protese eller en permanent protese legges inn umiddelbart. Ved bruk av ekspanderprotese legges det inn en sammenfallen protese som gradvis fylles med saltvann via en sprøyte ukentlig i tiden etter operasjonen for å tøye huden.

Beskrivelse av operasjonen

Før operasjonen tegner operatøren på pasienten hvor snittet skal legges mens pasienten står oppreist. Protesens størrelse bestemmes ut fra gjenværende bryst. Pasienten ligger i ryggleie under operasjonen og inngrepet gjøres i narkose. Protesen plasseres i en lomme under den store brystmuskelen. Det legges inn et eller to dren med vakuum i sårhulen. Såret sys sammen med sting under huden og det legges på en bandasje og brystbind.

Etter operasjonen

Pasienten utskrives samme dag eller første dag etter operasjonen, hvis hun ikke har tilleggsykdom som krever innleggelse eller hun bor for langt unna sykehuset. Drenene fjernes etter avtale med operatør, som oftest når det siste døgn har kommet 20 til 30 ml sårvæske. Bandasjen fjernes etter 4 til 5 dager og pasienten skal bruke sportsbrystholder. Pasienten er vanligvis sykemeldt 3-4 uker.

Kapseldannelse av protesen er en  komplikasjonen som kan oppstå.

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av bryst med primær rekonstruksjon med protese. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video

Her kan du se en video som viser sekundær rekonstruksjon med protese. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil