Stadier og spredningsmønster ved brystkreft

TNM-klassifikasjonen betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten i og omkring brystet. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifiseringen (TNM) og den patologiske klassifiseringen (pTNM).

Klassifikasjonen er avgjørende for valg av behandling og prognose.

Bildeserie av stadieinndelingen

Primærsvulst (T)

 • TX - Klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • T0 - Ikke påvist primærsvulst
 • Tis - Karsinom in situ
 • T1 - Svulst ≤ 2 cm i største diameter
  • T1mic - svulst ≤ 0,1 cm i største diameter
  • T1a - svulst > 0,1 ≤ 0,5 i største diameter
  • T1b - svulst > 0,5 ≤ 1 cm i største diameter
  • T1c - svulst > 1 ≤ 2 cm i største diameter
 • T2 - Svulst > 2 ≤ 5 cm i største diameter 
 • T3 - Svulst > 5 cm i største diameter
 • T4 - Svulst uavhengig av størrelse, men med direkte innvekst i hud eller brystvegg

Klinisk lymfeknutestatus (N)

 • NX - N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • N0 - Ingen påvisbar spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter
 • N1 - Bevegelige ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser
 • N2 - Ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer, eller klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
  • N2a - Ipsilaterale aksillære lymfeknutemetastaser fiksert til hverandre eller andre strukturer
  • N2b - Klinisk eller røntgenologisk påvisbare metastaser til ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter i fravær av klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
 • N3 - Ipsilateral spredning til infraclavikulære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser; eller ipsilateral spredning til supraclavikulære lymfeknuter med eller uten aksillære eller mammaria interna lymfeknutemetastaser
  • N3a - Klinisk påvisbare ipsilaterale infraclavikulære lymfeknutemetastaser og aksillære lymfeknutemetastaser
  • N3b - Klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknuter og samtidig klinisk påvisbare aksillære lymfeknutemetastaser
  • N3c - Klinisk påvisbare ipsilaterale supraclavikulære lymfeknutemetastaser

Histologisk lymfeknutestatus (pN)

 • pNx - N-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • pN0 - Ingen histologisk påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, ikke utført immunhistokjemisk undersøkelse for påvisning av svulstcelleansamlinger ≤ 0.2 mm
  • pN0(i-) - Ingen histologisk påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, negativ immunhistokjemisk analyse
  • pN0(i+) - Ingen påvisbare regionale lymfeknutemetastaser, positiv immunhistokjemisk analyse, men ingen svulstcelleansamlinger > 0.2 mm
  • pN0(mol-) - Ingen påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, negativ molekylær undersøkelse (rt-pcr)
  • pN0(mol+) - Ingen påvisbar spredning til nærliggende lymfeknuter, positiv molekylær undersøkelse (rt-pcr)
 • pN1(mi) - Mikrometastase > 0.2 ≤ 2.0 mm i største diameter
 • pN1 - Spredning til 1-3 aksillære lymfeknuter og/eller mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node-undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
  • pN1a - Spredning til 1-3 aksillære lymfeknuter
  • pN1b - Mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node-undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
  • pN1c - Spredning til 1-3 aksillære lymfeknuter og mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute etter sentinel node-undersøkelse (ikke klinisk påvisbar)
 • pN2 - Spredning til 4-9 aksillære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r)
  • pN2a - Spredning til 4-9 aksillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm)
  • pN2b - Spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) uten samtidige aksillære lymfeknutemetastaser 
 • pN3 - Spredning til 10 eller flere aksillære lymfeknuter, eller spredning til infraclavikulære lymfeknuter, eller spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r), eller spredning til 4 aksillære lymfeknuter med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar), eller spredning til ipsilaterale supraclavikulære lymfeknute(r)
  • pN3a - Spredning til 10 eller flere aksillære lymfeknuter (største metastase > 2.0 mm) eller spredning til infraclavikulære lymfeknute(r)
  • pN3b - Spredning til klinisk eller røntgenologisk påvisbare ipsilaterale mammaria interna lymfeknute(r) med samtidige aksillære lymfeknutemetastase(r), eller spredning til ≥ 4 aksillære lymfeknuter med samtidig mikroskopisk påvisbar spredning til mammaria interna lymfeknute(r) (ikke klinisk påvisbar)
  • pN3c - Spredning til ipsilaterale supraclavikulære lymfeknute(r) 

Fjernspredning (M)

 • MX - M-klassifikasjon ikke mulig på grunn av manglende informasjon
 • M0 - Ingen fjernspredning påvist
 • M1 - Fjernspredning påvist
Les om TNM-klassifikasjon

Stadieinndeling

Stadieinndeling benyttes for å bestemme tilleggsbehandling.

Stadieinndelingen ved brystkreft i Norge har tidligere ikke vært helt i tråd med den stadieinndeling som har vært benyttet internasjonalt. Norge har bygget på Kreftregisterets stadieinndeling. Blant annet har pasienter uten spredning til lymfeknuter med T2 tumorstørrelse vært klassifisert som stadium I, i motsetning til internasjonalt hvor de har vært klassifisert som stadium II. Denne forskjellen er uhensiktsmessig. Derfor har Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) endret stadieinndelingen til å være lik internasjonal praksis (UICC). I henhold til siste TNM-klassifikasjon vil pasienter med spredning til lymfeknuter overfor kravebenet klassifiseres som N3 og ikke M1. Dette betyr at disse pasientene vil klassifiseres som stadium III i fremtiden.

I oversikten nedenfor er stadieinndelingen kategorisert i forhold til om brystkreftsykdommen anses som primært operbar eller ikke-opererbar.

Primært opererbar kreftsykdom
Stadium I T1N0M0
Stadium II T0-2N1M0

T2N0M0
Primært ikke-opererbar kreftsykdom
Stadium II T3N0M0
Stadium III T0-2N2M0

T3N1-2M0

T4N0-2M0

T0-4N3M0
Stadium IV T1-4N0-3M1

Spredningsveier

Sykdommen kan spre seg både via lymfe- og blodsystemet. Det vanligste er at kreftceller vokser inn i lymfekar og sprer seg til nærliggende lymfeknuter, først og fremst i armhulen. Hvilke lymfeknuter som er angrepet avhenger av hvor modersvulsten er plassert i brystet. Spredning med blodet fører til spredning til skjelett (40–75 %), lunger/lungehulen (2–15 %) og lever (3–10 %), men kan også gi spredning til andre organer, som for eksempel til hjerne eller hud.

Stadig flere har kun påvisbar sykdom i brystet når diagnosen stilles. Mer enn 60 % av pasientene har ikke spredning til lymfeknuter, mens cirka 25 % har spredning til lymfeknuter i armhulen. Resten av pasientene har lokalavansert sykdom, enten i form av stor svulst eller innvekst i hud eller brystvegg. En liten andel har spredning til andre organer.

Antallet som har fjernspredning på diagnosetidspunktet har holdt seg stabilt de siste årene. Det er viktig å skille mellom brystkreft med spredning til nærliggende lymfeknuter (lokoregional sykdom) og fjernspredning, da lokoregional sykdom kan helbredes.