Kreft i munnhule

Munnhulen (cavum oris) er første del av fordøyelsessystemet. Her starter fordøyelsesprosessen ved at maten blir tilsatt spytt fra spyttkjertlene, finfordeles ved tygging og bløtes ved tilsetting av slim og spytt. Maten transporteres så gjennom svelget og spiserøret ned i magesekken.

Munnhulen inndeles i:

  • den fremre bevegelige del av tungen (lingua)
  • tannkjøtt (gingiva) i over- og underkjeven
  • den harde gane (palatum durum), taket i munnhulen
  • kinn (bucca)
  • forgården (vestibulum oris), det spalteformete rommet mellom kjevenes tenner og innsiden av lepper og kinn 
  • munngulv (basis cavi oris)

Munnhulen omfatter slimhinne som består av flerlaget plateepitel. Slimhinnen inneholder tallrike sanseorganer og nerveender som registrerer kulde-, varme-, trykk- og smertepåvirkninger. Også tungens slimhinne er ytterst følsom og inneholder sanseceller som formidler informasjon om smak.

Kreft i munnhulen

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i munnhulen. I tillegg forekommer ulike typer adenokarsinomer, sarkomer og andre svulstformer.

Behandling av kreft og følgetilstand av behandling kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende plagene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere belastningene dette kan medføre, er det viktig med god informasjon og oppfølging .

Forekomst

I Norge ble det registrert 264 nye tilfelle av munnhulekreft i 2017. Det ble påvist 162 tilfeller hos menn og 102 tilfeller hos kvinner. Forekomsten er høyere i mellom og syd Europa og deler av Asia.

Gjennomsnittsalder ved nyoppdaget munnhulekreft er 64 år, og sykdommen rammer oftere menn enn kvinner .

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i munnhulen, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i munnhulen, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret