Kreft i tykktarm og endetarm

Kreft i tykktarm og endetarm omtales ofte under ett og kalles da kolorektal kreft. Kosthold og livsstilsvaner spiller en rolle for utviklingen av kreft i tarmen og risikoen øker med alderen. Dersom kreften oppdages tidlig er prognosen god. Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft.  

Vanligvis er kreftsvulstene lokalisert i nedre del av tykktarm, endetarm og oppadstigende tykktarm, sjelden i midtre del av tykktarm. Det er holdepunkter for at høyre- og venstresidig tykktarmskreft og endetarmskreft kan ha forskjellig sykdomsutvikling, og synes å ha ulik respons på behandling.

Video av tykktarmens beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

 

 

Forekomst

I 2019 ble det registrert 4295 tilfeller av kreft i tykktarm og endetarm, 2979 nye tilfeller av kreft i tykktarm og 1316 tilfeller i endetarm. Nest etter brystkreft hos kvinner og prostatakreft hos menn, utgjør kreft i tykktarm og endetarm den vanligste kreftformen hos begge kjønn.

Forekomsten av både tykktarmskreft og endetarmskreft er blitt nær tredoblet i Norge i løpet av de siste 50 år. Sykdommen er mye vanligere i i-land enn i u-land, og det er klare holdepunkter for at kosthold og livsstil er risikofaktorer.

Gjennomsnittsalder ved diagnose er vel 70 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i  i tykk- og endetarm (rektum), 2015–2019.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i tykktarm, 1960–2019.
Kilde: Kreftregisteret