Kreft i nese og bihuler

Nese og bihuler omfatter slimhinner i de øvre luftveier.

Nesehulen består av to halvdeler med en neseskillevegg (septum). I sideveggene (laterale nesevegg) er det tre benete utvekster, øvre, midtre og nedre nesemusling (concha nasalis). De to bakre nesetraktene munner ut i svelget. Ved å puste gjennom nesen vil innåndingsluften fuktes, varmes og til dels renses for støv

Bihulene omfatter fire par slimhinnekledde hulrom i kraniet som står i åpen forbindelse med nesehulen. Bihulene har muligens betydning som resonansrom for stemmen, men for øvrig er deres funksjon usikker.

Bihulene ligger:

  1. i pannebenet (sinus frontalis)
  2. øverst i nesehulen og består av flere små hulrom (sinus ethmoidales)
  3. i overkjevebenet (sinus maxillaris)
  4. like foran hypofysen (sinus sphenoidalis)

Kreft i nese og bihuler

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i nese og bihuler. I tillegg forekommer ulike typer adeonokarsinomer, sarkomer og andre svulstformer.

Behandling av kreft i nese og bihuler og følgetilstand av behandling kan få store konsekvenser for pasientens talefunksjon og utseende. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium.
For å redusere de belastningene dette kan føre til for pasienten, er det viktig med grundig informasjon og oppfølging .

Forekomst

I 2018 ble det registrert 38 tilfeller av kreft i nese og bihuler, 22 menn og 16 kvinner fikk denne diagnosen.

Gjennomsnittsalderen for alle lokalisasjoner i hode-halsregionen er omtrent 64 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i nese og bihuler, 2014–2018.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i nese og bihuler, 1959–2018.
Kilde: Kreftregisteret