Sarkom

Sarkom er en fellesbetegnelse på ondartede svulster som oppstår i binde- og støttevev og utgjør en prosent av alle krefttyper. Hovedgruppene er bensarkom og bløtvevssarkom. Begge har mange forskjellige undergrupper.

Bløtvevssarkom inndeles etter beliggenhet:

Det er internasjonal enighet om at behandling av sarkom kun bør foregå ved høyspesialiserte enheter. I Norge er utredning og behandling formelt sentralisert til regionsykehusnivå. 

Bløtvevssarkom i buk og bekken 

Bløtvevssarkom i buk og bekken består av et vidt spekter av undergrupper med både mindre aggressive (lavgradige) og aggressive (høygradige svulster).

Sarkomer i bukregionen deles inn etter lokalisasjon og kan ligge på bakre bukvegg, fremre bukvegg eller i buken. De vanligste gynekologiske sarkomer forekommer i livmoren.

Sarkomer, lokalisert på bakre bukvegg, ligger bak den bakre del av bukhinnen fra mellomgolvet og ned til bekkenbunnen. De vanligste sarkomtypene i denne regionen er undergruppene liposarkom  og leiomyosarkom.

Sarkomer i buken kan være lokalisert i flere indre organer, som oftest mage-tarmkanalen. De vanligste undergruppene er gastrointestinal stromal tumor (GIST) og leiomyosarkom. GIST oppstår hvor som helst i mage-tarmkanalen, fra spiserør til endetarmsåpningen.

Gynekologiske sarkomer omfatter undergruppene leiomyosarkom og endometriestromasarkom. Andre typer bløtvevssarkomer, i kombinasjon med adenom (adenosarkom) eller karsinom (karsinosarkom), kan forekomme.

Bløtvevssarkomer i fremre bukvegg omfatter undertyper som liposarkom, synovialt sarkom og fibrosarkom med flere.

Forekomst

I 2017 fikk 4 personer diagnosen bløtvevssarkomer i abdomen og bekken, 3 av disse var menn.

Gynekologiske sarkomer forekommer i alle aldre og utgjør om lag 5% av all livmorkreft. Av disse utgjør leiomyosarkom cirka 60%, mens endometriestromasarkom og adenosarkom utgjør henholdsvis 20 % og 6 %.