Innleggelse av veneport (VAP)

En veneport (VAP - Venous Access Port) er en venøs tilgangsport. Tilgangsporten består av et lite kammer som opereres inn under huden på brystet. Kammeret har tilgang til en stor vene gjennom en slange (kateter).

Hvorfor gjennomføres inngrepet?

Har du blodårer som det er vanskelig å stikke i og/eller det er planlagt flere stikk i forbindelse med videre behandling, kan du ha nytte av en VAP. Helsepersonell setter en nål til veneporten hver gang du skal til behandling, slik at du slipper å bli stukket i armen.

Hvordan skal jeg forberede meg?

Den dagen du skal få lagt inn en VAP er det viktig at du dusjer. Dersom du bruker Marevan® eller Fragmin® med styrke 7500 IE eller høyere, er det viktig at du informerer oss om dette, da disse medikamentene skal trappes ned før VAP-innleggelsen. Bruker du Fragmin® med styrke 5000 IE eller lavere tar du siste injeksjon dagen før VAP-innleggelsen. Utover dette kan du ta faste medisiner som vanlig.

Vi anbefaler at du ikke kjører bil den dagen du skal få en VAP i tilfelle du har behov for beroligende medikamenter.

Hvordan foregår inngrepet?

Før inngrepet

Du kan starte med å ta blodprøver ved blodprøvetakingen. Blodprøvene er allerede bestilt. Deretter møter du opp på den avdelingen du har fått innkalling til. Når svarene på blodprøvene er klare, vil du få beskjed om å ta på deg en sykehusskjorte og du får tildelt en ren seng. Du får også et navnebånd rundt håndleddet. Når det blir din tur, blir du fulgt til operasjonsavdelingen. Der blir du tatt imot av en anestesisykepleier, som vil forklare deg hva som skal skje og som kan svare på spørsmål du måtte ha.

Under inngrepet

Selve VAP-innleggelsen skjer i lokalbedøvelse, og du vil få beroligende medisiner intravenøst.

Hvor lenge varer inngrepet?

Inngrepet på operasjonsavdelingen tar cirka 30 minutter. Du bør sette av hele dagen på grunn av forberedelser til og oppfølging etter inngrepet.

Gjør det vondt?

Selve inngrepet gjøres i lokalbedøvelse. du kjenner stikket i forbindelse med lokalbedøvelsen og ved innleggelse av veneflon.

Hva skjer etterpå?

Etter VAP-innleggelsen blir du trillet tilbake til din avdeling. Du bestemmer selv om du vil ligge og hvile eller om du vil stå opp. Du kan spise og drikke når du er helt våken. Cirka to timer etter inngrepet blir det tatt et røntgenbilde av brystet. Dette for at man skal være sikker på at VAPen ligger slik den skal. Før du reiser hjem må lege godkjenne røntgenbildet.

Bivirkninger og komplikasjoner

På grunn av inngrepet får du to små sår ved veneporten. Det er normalt å være øm i området rundt VAPen et par dager.

Dersom du opplever å bli rød, varm, og hoven rundt VAPen og/eller å får smerter rundt VA-en og/eller at det skulle komme væske fra såret skal du ta kontakt med din avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen er stengt, kan du ringe Oslo universitetssykehus sentralbord, tlf. 02770, og be om å få tale med vakthavende lege.

Forholdsregler

Dersom det kommer blod eller annen væske på bandasjen de første 3 dagene, må du bytte den. Du vil få med bandasje slik at du kan gjøre dette selv. Er bandasjen tørr kan du la den ligge på til du skal dusje. Vi anbefaler at du venter med dusjing til 3 dager etter innleggelsen. Når du dusjer, bør du fjerne bandasjen (eventuelle strips som ligger under bandasjen skal du la ligge) og legge på en plastbandasje over såret. Når du er ferdig, fjerner du plastbandasjen og legger på en ny hvit bandasje. Det er anbefalt at du dekker VAP-en med bandasje de 10 første dagene etter innleggelsen. Bandasje kan kjøpes på apoteket, for eksempel Mepore® 15x10 cm og Tegaderm® 10x12 cm.

Sårene kan være lukket med en selvoppløsende tråd som vil forsvinne av seg selv i løpet av 5 –10 dager. Noen ganger blir sårene lukket med sting som må fjernes etter 10 –12 dager. Du vil få beskjed om hvilken tråd du har fått.

En VAP er et lukket system, så med mindre det sitter en nål i den, kan man leve helt som normalt. Den implanterte porten hindrer deg ikke i å ta del i noen av dine vanlige aktiviteter.

Oppfølging

Når veneporten ikke er i bruk skal den skylles en gang i måneden, dette gjøres gjerne på den avdelingen du er tilknyttet.

Dersom du har spørsmål angående VAPen etter du har kommet hjem, kan du ringe din avdeling.

Kilder for informasjon

B. Braun. Porter fra B.Braun. Celsite implanterbare porter. Pasienthåndbok for Celsite-porter