Tilbake

Kreftpasienter og korona

Kreftpasienter har høyere risiko for å få et alvorlig forløp av covid-19. Pasienter med kreft bør unngå personer som er smittet eller som har vært eksponert for smitte i minst 14 dager. Hvis en pasient med kreft erfarer forkjølelseslignende symptomer, bør personen kontakte sin behandlende lege og gå i karantene.  illustrasjon kreftlex, covid-19

Behandling

For kreftpasienter er tilgang på behandling livsnødvendig. Samtidig har sykehus erfart at pasienter kvier seg for å komme til behandling i frykt for å bli utsatt for viruset. For de fleste pasienter vil likevel kreftsykdommen i seg selv være en større trussel enn en eventuell covid-19-infeksjon. Det er viktig at bekymringer for å bli smittet ikke kommer i veien for nødvendig kreftbehandling. 

Vurderingen av kreftpasienters risiko gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil derfor være store individuelle forskjeller. Ikke alle kreftpasienter har et nedsatt immunforsvar.

Hva gjøres for å øke kunnskapen?

Fag- og forskningsmiljøer i Norge og utlandet arbeider nå for å øke kunnskapen om hvordan koronaviruset  påvirker kreftpasienter. Ett av målene er å få mer kunnskap om hvem som faktisk har reell risiko for komplikasjoner som følge av koronainfeksjon og hvem som kanskje ikke har så stor risiko. Det gjøres ved blant annet å koble sentrale helseregistre for å sammenligne grupper systematisk og justere for blant annet alder og andre sykdommer. Kreftlex.no vil formidle denne informasjonen så snart den blir offentliggjort. 

Risiko for smitte kan skape stressreaksjoner som angst og depresjon. For å motvirke psykiske plager anbefales kreftpasienter å leve så sunt som mulig og sørge for å få frisk luft og mosjon på det nivået allmenntilstanden tillater. Rådet er å engasjere seg i hyggelige aktiviteter, hvile, sove og spise godt. Blir stresset vanskelig å takle, ta kontakt med legen.