Tilførsel av erytropoitin (EPO) ved kreftrelatert anemi

Lavt nivå av røde blodceller (hemoglobin) i blodet gir anemi (blodmangel). Hemoglobin er

et proteinet i de røde blodcellene som binder oksygen. Anemi gir symptomer som blekhet, slapphet, tungpustethet og hjertebank.  

Anemi med hemoglobin under 11,0 mg/l er vanlig under cellegiftbehandling. Dette vil ofte medføre betydelig tretthet. Ved anemi kan pasienten få  blodoverføring med røde blodceller, eller pasienten kan få tilførsel av erytropoitin (EPO), et hormon som stimulerer til dannelse av røde blodceller i benmargen.

Målsettingen er å tilstrebe et tilstrekkelig hemoglobinnivå (12-13 g/l), for at pasienten skal kunne gjennomføre planlagt behandling.

Jern er viktig for hemoglobinet for å binde oksygen. For lite jern fører til at de røde blodcellene får nedsatt evne til å transportere oksygen. Pasienter med anemi som skyldes cellegiftbehandling vil vanligvis ha tilstrekkelige jernlagre, men noen kan også trenge jerntilskudd.

Forberedelser

  • Pasientens blodstatus kartlegges
  • Pasientens jernstatus evalueres - jern i blodet (serumjern) og kroppens jernlagre (ferritin)

Gjennomføring

  •  Blodoverføring eller
  • Tilførsel av erytropoitinEPO som gis i en sprøyte under huden (subkutan injeksjon) en gang per uke eller hver 3. uke, etter hvilket medikament og dosering som benyttes

Oppfølging

Kontroll av hemoglobin under EPO-behandling er nødvendig fordi overstimulering kan medføre unormal økning av røde blodceller i blodet.