Behandling ved nyrekreft

Behandling av nyrekreft varierer, avhengig av om sykdommen kun er lokal, eller om det foreligger spredning. 

Hovedbehandling

Kirurgi

Hos pasienter hvor det ikke foreligger spredningssvulster, er standard behandling kirurgisk fjerning av svulsten.

Dette kan gjøres ved:

  • kirurgisk fjerning av hele nyren (nefrektomi)
  • kirurgisk fjerning av deler av nyren (nyrereseksjon)

Hvis pasientens allmenntilstand er god, gjøres disse inngrepene også på pasienter med spredning.

Aktiv monitorering

Små svulster under 2 cm er oftest lite aggressive/ondartede. Mange er også godartede, og hos eldre pasienter kan disse svulstene holdes under kontroll med regelmessig bildediagnostikk.

Behandling ved spredning

Lindrende strålebehandling

Hos cirka 1/3 av pasientene, med store spredningssvulster til bløtvev eller skjelett, vil strålebehandling gi symptomlindring. For å hindre lokal gjenvekst kan det gis strålebehandling etter at svulsten er fjernet med kirurgi. Dette vil særlig være aktuelt å vurdere hos pasienter med forventet levetid på flere måneder.

Lindrende kirurgi

Spredningssvulster som er sårdannende, lettblødende eller danner forsnevringer bør fjernes, så langt det er mulig. Ved store spredningssvulster som løser opp benvev i vektbærende skjelettavsnitt, kan disse stabiliseres med ortopedisk kirurgi for å forebygge brudd. Ved enkeltstående spredningssvulster kan fullstendig fjerning av svulsten vurderes som en form for livsforlengende/helbredende behandling.

Medikamentell behandling 

Det har skjedd mye innen medikamentell behandling av utbredt nyrekreft de siste årene. Seks medikamenter er blitt godkjent for bruk siden 2006. Blant annet har behandling med muliti-/tyrosinkinasehemmere (sorafenib, sunitinib, pazopanib) vist effekt på overlevelse ved nyrekreft av klarcellet type.