Utskriftsdato (15.7.2024)

Behandling ved nyrekreft

Behandling av nyrekreft varierer, avhengig av om sykdommen kun er lokal, eller om det foreligger spredning. Kirurgi er den eneste helbredende behandlingen.

Hovedbehandling

Kirurgi

Hos pasienter hvor det ikke foreligger spredningssvulster, er standard behandling kirurgisk fjerning av svulsten. Man kan fjerne hele nyren (radikal nefrektomi) eller deler av nyren (partiell nefrektomi). Dette kan gjøres med åpen operasjon eller med kikkhullsmetoder. Hva som velges avhenger av forhold ved svulsten og pasienten. Hvis pasientens allmenntilstand er god, kan i ulike tilfeller kirugiske inngrepene også utføres på pasienter med spredning.

Svulst-ødeleggende behandling 

Svulstødeleggende behandling (Cryobehandling eller radiobølgebehandling) er en anerkjent metode for pasienter som ikke blir anbefalt kirurgi grunnet for eksempel mange andre tilleggssykdommer.

Avventende behandling

Små svulster under 2 cm er oftest lite aggressive/ondartede. Mange er også godartede, og for undergrupper av pasienter med små svulster og/ eller mange andre tilleggs sykdommer kan disse svulstene holdes under kontroll med regelmessig bildediagnostikk.

Behandling ved spredning

Medikamentell behandling 

Det har skjedd mye innen medikamentell behandling av nyrekreft med spredning  og flere medikamenter har blitt godkjent til bruk i Norge de siste årene.

Lindrende strålebehandling

Hos cirka 1/3 av pasientene, med store spredningssvulster til bløtvev eller skjelett, vil strålebehandling gi symptomlindring. For å hindre lokal gjenvekst kan det gis strålebehandling etter at svulsten er fjernet med kirurgi. Dette vil særlig være aktuelt å vurdere hos pasienter med forventet levetid på flere måneder.

Lindrende kirurgi

Spredningssvulster som er sårdannende, lettblødende eller danner forsnevringer bør fjernes, så langt det er mulig. Ved store spredningssvulster som løser opp benvev i vektbærende skjelettavsnitt, kan disse stabiliseres med ortopedisk kirurgi for å forebygge brudd. Ved enkeltstående spredningssvulster kan fullstendig fjerning av svulsten vurderes som en form for livsforlengende/helbredende behandling.