På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Sunitinib

Sutent® (sunitinib) er et legemiddel som blant annet brukes til behandling av nyrekreft med spredning.

Sutent® er ikke en tradisjonell cellegift, men er en tyrosinkinase-/angiogenesehemmer. Sutent® hemmer svulstvekst direkte ved å blokkere enzymet tyrosinkinase og dermed hemme signaler som bidrar til kreftcellevekst og indirekte ved å hemme oppbygging av nye blodårer i kreftsvulsten (angiogenese). Dette medfører at dannelse av nye blodkar avbrytes og dermed hemmes blodforsyningen og tilførsel av oksygen og næring til kreftcellene.

Behandlingen gis i kapselform, vanligvis en kapsel daglig. Medikamentet refunderes via H-reseptordningen (Helseforetaket dekker utgifter), det er ikke egenandel.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du må snakke med legen din dersom du bruker andre medikamenter, vitaminer eller alternative medisiner. Noen medikamenter kan øke eller redusere mengden Sutent®  i blodet ditt og påvirke effekten eller øke bivirkningene. Legen vil vurdere om kombinasjonen av dine faste medikamenter og Sutent® er i orden.

I tillegg må legen utelukke at du har sykdommer fra tidligere som gjør at du ikke bør behandles med Sutent® eventuelt bør starte med forsiktig dose. Det kan også være nødvendig å optimalisere annen behandling før oppstart (for eksempel høyt blodtrykk).

Det blir tatt blodprøver og måles blodtrykk.

Hvordan foregår behandlingen?

BEHANDLINGSPLAN

6 ukers syklus: Anbefalingen er at Sutent® gis daglig i 4 uker (28 dager) etterfulgt av 2 ukers pause.

Noen pasienter tåler bedre:

3 ukers syklus: 2 ukers behandling, etterfulgt av 1 ukes pause

Standard dose ved start er en kapsel 50 mg daglig. Legen vurderer hva som er riktig dose og syklus for deg.

Inntak

Kapselen tas uavhengig av mat og tid på døgnet. Du bør ikke ta den sammen med grapefrukt/grapefruktjuice eller sammen med naturlegemidler som inneholder Johannesurt. Disse kan påvirke mengden virkestoff i blodet, og dermed påvirke effekt av behandling.

Dersom du glemmer Sutent® en dag, skal du ikke doble dosen neste dag.

Underveis

Under første syklus: Kontroll blodprøver og blodtrykk hos sykepleier eller fastlege hver 14. dag.

Før oppstart hver syklus: Kontroll blodprøver og blodtrykk, de første gangene hos lege- etter hvert hos sykepleier. Lege/sykepleier registrerer bivirkninger og vurderer behov for endring av dose.

Evaluering

Vurdering av toleranse/bivirkninger foregår ved hver kontroll på poliklinikken. Cirka hver 12. uke radiologisk evaluering med nye bilder for vurdering av behandlingseffekt på sykdommen. Stabil sykdom på bilder er tilfredsstillende for å fortsette med behandlingen. Det forutsetter god toleranse. Det er ofte behov for dosereduksjoner underveis i behandlingen pga bivirkninger (se nedenfor).

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Grad av bivirkninger er svært individuelt. I listen nedenfor finner du de vanligste. Husk at du ikke vil få alle disse symptomene. Bivirkningene kan komme rask etter oppstart, andre etter lengre tids bruk. Derfor spør vi om de samme symptomene hver gang du er på kontroll. De fleste bivirkningene er doserelaterte, slik at en dosereduksjon vil bidra til reduserte plager.

Det er viktig at du rapporterer bivirkninger ved kontrollene, eventuelt kontakter avdelingen mellom kontrollene ved sterke eller økte plager. Alle de nevnte bivirkningene kan medføre behov for dosereduksjon av Sutent®, og i noen tilfeller behandlingspauser.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet.

Hudforandringer

Tørrhet, kløe, kviser og pigmentforandringer i huden kan forekomme. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på tørr hud og hudforandringer på hender og føtter. Blemmer/nummenhet i håndflater og under fotsålen kan oppstå. For å forebygge bør du smøre deg med en fet fuktighetskrem allerede første dag av behandlingen. Du bør bruke mild såpe, unngå veldig varmt vann og sterkt sollys. Du bør også unngå aktiviteter som fører til økt trykk mot håndflater og fotsåler, samt sko som trykker/klemmer.

Hår- og hud forandringer

Tap av pigment i hud og hår kan forekomme. Håret og hud kan bli blekere og/eller forandre farge.

Såre slimhinner

Du kan oppleve å få forandringer i munnslimhinnen. Slimhinnene kan bli tørre og såre, og det kan utvikle seg blemmer eller munnsår. Munntørrhet og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp.  God munnhygiene kan forebygge problemer.

Apetitt

Behandling med Sutent® kan gi dårlig matlyst. Ofte er det  lettere å få i seg kald enn varm mat, salt mat fremfor søt mat og flytende fremfor fast. Det kan være lurt å spise små mellommåltider som nøtter, ost eller frukt. Drikk gjerne energiholdige drikker i tillegg til vann. Næringsdrikker som fås kjøpt på apotek kan også være et godt alternativ.

Kvalme

Kvalme, uvelhet og sure oppstøt kan forekomme. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter selv om du ikke opplever kvalme, da det kan være effekten av disse som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm.

Dersom kvalme blir et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter.

Muskel-skjelettsystem

Smerter i muskler, ledd og skjelett kan forekomme.

Blodtrykk

Blodtrykket kan bli høyere under behandlingen. Får du hodepine eller blir svimmel kan det være tegn på høyt blodtrykk og du bør kontakte legen din. Det kan bli  behov for å starte blodtrykksmedisiner eller øke doser blodtrykksmedisiner hos de som har kjent høyt blodtrykk fra tidligere

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Sutent® kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning)
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på 38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med enkelte cellegifter og bruk av kvalmeforebyggende medikamenter. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet.

Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Levolac®/Dufalac®. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du på apoteket.

Diaré

Hos noen pasienter kan behandlingen forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og viktige næringsstoffer. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlege/lokalsykehus.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil