Utskriftsdato (3.6.2023)

Sunitinib

Sunitinib (Sutent®) er en tyrosinkinase-/angiogenesehemmer. Sunitinib hemmer svulstvekst direkte ved å blokkere enzymet tyrosinkinase og dermed hemme signaler som bidrar til kreftcellevekst og indirekte ved å hemme oppbygging av nye blodårer i kreftsvulsten (angiogenese). Dette medfører at dannelse av nye blodkar avbrytes og dermed hemmes blodforsyningen og tilførsel av oksygen og næring til kreftcellene.

Sunitinib gis i kapselform. Det tas en kapsel daglig i 28 dager (4 uker) etterfulgt av 14 dagers (2 ukers) behandlingspause uten medisin. Disse seks ukene kalles en behandlingssyklus. Hvor mange sykluser som er nødvendig vil bli vurdert av legen underveis.

Sunitinib gis blant annet til pasienter med nyrekreft.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du må snakke med legen din dersom du bruker andre medikamenter, vitaminer eller alternative medisiner. Noen medikamenter kan øke eller redusere mengden sunitinib i blodet ditt og påvirke effekten eller øke bivirkningene. Legen vil vurdere om kombinasjonen av dine faste medikamenter og sunitinib er i orden.

Du bør slutte å røyke hvis du blir behandlet med sunitinib. Røyking kan redusere mengden av medikamentet i blodet ditt. Snakk med helsepersonell dersom du trenger hjelp.

Hvordan foregår behandlingen?

Sunitinib kan tas både med og uten mat og kan tas når som helst på dagen. Skulle du glemme å ta kapselen en dag skal du ikke ta dobbel dose, men fortsette neste dag som vanlig. Du bør unngå  grapefrukt/grapefruktjuice og naturlegemidler som inneholder Johannesurt under behandlingen.

Graviditet og amming må unngås mens du blir behandlet.

Før oppstart av ny syklus får du kontroll hos lege. Det vil bli tatt blodtrykk og blodprøver i behandlingsukene 1, 3 og 4.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Det er viktig at du raskt identifiserer symptomer/plager som måtte oppstå, slik at du kan ta kontakt med lege/sykepleier for videre anbefalinger. Tidlig oppdagelse av bivirkninger er avgjørende for å unngå dosejusteringer og avbrytelser og øker muligheten for at du får mest mulig effektiv behandling. I enkelte tilfeller dersom plagene blir store, vil legen din redusere doseringen, anbefale en pause i behandlingen eller velge å avslutte behandlingen.

Hudforandringer

Tørrhet, kløe, kviser og pigmentforandringer i huden kan forekomme. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på tørr hud og hudforandringer på hender og føtter. Blemmer/nummenhet i håndflater og under fotsålen kan oppstå. For å forebygge bør du smøre deg med en fet fuktighetskrem allerede første dag av behandlingen. Ved uttalte hudforandringer kan carbamidbasert krem være til nytte. Du bør bruke mild såpe, unngå veldig varmt vann og sterkt sollys. Du bør også unngå aktiviteter som fører til økt trykk mot håndflater og fotsåler, samt sko som trykker/klemmer.

Hårforandringer

Håret kan bli blekere og/eller forandre farge.

Såre slimhinner

Du kan oppleve å få forandringer i munnslimhinnen. Slimhinnene kan bli tørre og såre, og det kan utvikle seg blemmer eller munnsår. Munntørrhet og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp.  God munnhygiene kan forebygge problemer.

Apetitt

Behandling med sutent kan gi dårlig matlyst. Ofte er det  lettere å få i seg kald enn varm mat, salt mat fremfor søt mat og flytende fremfor fast. Det kan være lurt å spise små mellommåltider som nøtter, ost eller frukt. Drikk gjerne energiholdige drikker i tillegg til vann. Næringsdrikker som fås kjøpt på apotek kan også være et godt alternativ.

Kvalme

Kvalme, uvelhet og sure oppstøt kan forekomme. Kvalme forebygges ved å ta de kvalmeforebyggende medikamentene legen har foreskrevet. Anbefalinger for bruk følger pakningene. Fortsett med kvalmeforebyggende medikamenter selv om du ikke opplever kvalme, da det kan være effekten av disse som forhindrer kvalmen. Du får også resept på medikamenter du kan ta i tillegg dersom du likevel blir kvalm.

Dersom kvalme blir et problem for deg når du er hjemme og de rådene du har fått ikke hjelper, tar du kontakt med fastlegen eller lokalsykehuset. Noen kan ha god effekt av å endre medikamenter.

Muskel-skjelettsystem

Smerter i muskler, ledd og skjelett kan forekomme.

Blodtrykk

Blodtrykket kan bli høyere under behandlingen. Får du hodepine eller blir svimmel kan det være tegn på høyt blodtrykk og du bør kontakte legen din.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Sunitinib kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet hvite blodlegemer reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt blodfattighet (lav blodprosent). Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning)
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på 38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med enkelte cellegifter og bruk av kvalmeforebyggende medikamenter. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet.

Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Levolac®/Dufalac®. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du på apoteket.

Diare

Hos noen pasienter kan behandlingen forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og viktige næringsstoffer. Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlege/lokalsykehus.

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet.