Stadier og spredningsmønster ved nyrekreft

TNM-klassifikasjonen brukes for å stadiesette nyrekreft og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Denne stadieinndelingen anbefales, da den vil ha konsekvenser for prognose og behandling.

Bildeserie av stadieinndelingen ved nyrekreft

Lokal svulst (T)

T1: Svulst ≤ 7 cm og kun lokalisert i nyren (innenfor nyrekapsel).

  • T1a: Svulst ≤ 4 cm og kun lokalisert i nyren.
  • T1b: Svulst > 4 cm og kun lokalisert i nyren.

T2: Svulst > 7 cm innenfor nyrekapsel 

T3: Svulst vokser gjennom nyrekapsel eller makroskopisk innvekst i store vener (venegrener med muskulatur)

  • T3a: Innvekst i omliggende fettvev (inkludert hilusfett) eller makroskopisk innvekst i store vener. 
  • T3b: Innvekst i nyrevene eller den store hulvenen (vena cava) nedenfor mellomgulvet.
  • T3c: Innvekst i den store hulvenen over mellomgulvet.   

T4: Svulstvekst gjennom nyrehinnen (Gerotas fascie), bindevevet som omslutter nyren og fettvevet rundt nyren.

Lymfeknuter (N)

N0: Ingen spredning til lymfeknuter

N1: Spredning til én lymfeknute

N2: Spredning til mer enn én lymfeknute

Fjernspredning (M)

M0: Ingen fjernspredning

M1: Fjernspredning

TNM-klassifikasjon

Spredningsveier

Nyrekreft sprer seg enten via lymfesystemet (langs store blodkar i bakre bukvegg) eller via blodsystemet til lunger, lever, skjelett og andre organer som hjerne, hud og skjede.

Ikke sjelden debuterer sykdommen klinisk med symptomer fra spredningssvulster (metastaser) uten noen primærsvulstsymptomer. Spredningssvulstene kan være enkeltstående, noe som kan gi konsekvenser for behandlingen.

Nyrekreft kan også vokse inn i nyrevenen og videre oppover i hovedvenen (vena cava) og opp til hjertets høyre forkammer (atrium). Denne form for vekst kan ikke kalles spredningssvulster, men heller modersvulstens utbredelse i venesystemet. Behandlingsmessig har dette stor betydning.

Cirka 25 % av alle pasienter med nyoppdaget nyrekreft har spredning til andre organer i kroppen, oftest til skjelett, lunger, hjerne, binyrer og hud.