Utskriftsdato (24.6.2024)

Stadier og spredningsmønster ved nyrekreft

TNM-klassifikasjonen brukes for å stadiesette nyrekreft og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Denne stadieinndelingen anbefales, da den vil ha betydning for prognose og valg av behandling.

Bildeserie av stadieinndelingen ved nyrekreft

Lokal svulst (T)

T1: Svulst ≤ 7 cm og kun lokalisert i nyren (innenfor nyrekapsel).

  • T1a: Svulst ≤ 4 cm og kun lokalisert i nyren.
  • T1b: Svulst > 4 cm og kun lokalisert i nyren.

T2: Svulst > 7 cm innenfor nyrekapsel 

T3: Svulst vokser gjennom nyrekapsel eller makroskopisk innvekst i store vener (venegrener med muskulatur)

  • T3a: Innvekst i omliggende fettvev (inkludert hilusfett) eller makroskopisk innvekst i store vener. 
  • T3b: Innvekst i nyrevene eller den store hulvenen (vena cava) nedenfor mellomgulvet.
  • T3c: Innvekst i den store hulvenen over mellomgulvet.   

T4: Svulstvekst gjennom nyrehinnen (Gerotas fascie), bindevevet som omslutter nyren og fettvevet rundt nyren.

Lymfeknuter (N)

N0: Ingen spredning til lymfeknuter

N1: Spredning til én lymfeknute

N2: Spredning til mer enn én lymfeknute

Fjernspredning (M)

M0: Ingen fjernspredning

M1: Fjernspredning

Les mer om TNM-klassifikasjon

Fuhrmann Gradering

Det brukes et særskilt graderingssystem for nyrecellekarsinomer som kalles Fuhrmann, oppkalt etter en amerikansk patolog som lagde kriteriene i 1982. Det er bare de klarcellete og papillære nyrecellekarsinomer som graderes etter Fuhrmann, de øvrige typene graderes ikke. Fuhrmanns graderingssystem går fra 1–4  basert på kjernemorfologi, det vil si kjernestørrelse, forekomst av mangeformethet (pleomorfi) og størrelsen på nukleolene (kjernelegeme). De lavgradige nyrecellekarsinomene (Fuhrmann grad 1–2) har god prognose sammenliknet med de mer høygradige nyrecellekarsinomene (Fuhrmann grad 3–4).

Er det sett sarkomatoid differensiering (likner på sarkom) i nyrecellekarsinom skal de klassifiseres som Fuhrmann grad 4. Alle varianter av nyrecellekarsinomer kan ha sarkomatoid differensiering (vanligvis aggressiv), de har da svært dårlig prognose.

Bildeeksempler på Fuhrmanns gradering

Spredningsveier

Cirka 25 % av alle pasienter med nyoppdaget nyrekreft har spredning til andre organer i kroppen, oftest til skjelett, lunger, hjerne, binyrer og hud. Nyrekreft sprer seg enten via lymfesystemet (langs store blodkar i bakre bukvegg) eller via blodsystemet.

Ikke sjelden debuterer sykdommen klinisk med symptomer fra spredningssvulster (metastaser) uten noen primærsvulstsymptomer. Spredningssvulstene kan være enkeltstående, noe som kan gi konsekvenser for behandlingen.

Nyrekreft kan også vokse inn i nyrevenen og videre oppover i hovedvenen (vena cava) og opp til hjertets høyre forkammer (atrium). Denne form for vekst kan ikke kalles spredningssvulster, men heller modersvulstens utbredelse i venesystemet. Behandlingsmessig har dette stor betydning.