Strålebehandling ved benmargskreft (Myelomatose)

Strålebehandling gis ved truende tverrsnittlesjon, truende brudd i vektbærende deler av skjelettet eller som lindrende behandling.