Stadier og spredningsmønster ved benmargskreft

Stadiene inndeles etter mengde beta2-mikroglobulin og albumin målt i blod.

Internasjonal stadieinndeling
Stadium                                     Kriterier
I S-β2 mikroglobulin <3,5 mg/l og S-albumin ≥35 g/l 
II Hverken I eller III
III S-β2 mikroglobulin ≥5,5

Nasjonalt handlingsprogram - maligne blodsykdommer (Desember 2021)