Symptomer ved benmargskreft (myelomatose)

Symptomene beror på hvor i benmargen myelomcellene er lokalisert og hvor langt sykdommen har utviklet seg. Gjennomsnittlig tar det 1–3 år for benmargskreft å utvikles til sykdom som gir symptomer.

Symptomer kan være:

  • Vedvarende uforklarlige ryggsmerter eller andre skjelettsmerter. Myelomcellene kan fortrenge den normale delen av benmargen og bryte ned benvevet. Dette kan føre til benskjørhet og brudd.
  • Nedsatt nyrefunksjon. Immunglobulinet som myelomcellen produserer kan føre til proteinavleiring i nyrevevet og gi nyreskade.
  • Blodmangel (anemi) på grunn av redusert antall røde blodceller. Myelomceller som vokser i benmargen kan fortrenge produksjon av normale blodceller. Symptomer på blodmangel er blekhet, slapphet, tung pust ved anstrengelse og hjertebank.
  • Forhøyet innhold av kalsium i blodet på grunn av oppløsning av benvev kan blant annet gi kvalme, tørste og slapphet.
  • Gjentagende eller vedvarende infeksjoner forårsaket av bakterier på grunn av nedsatt immunforsvar. 
  • Sirkulasjonsforstyrrelser (hyperviskositetssyndrom) skyldes at blodet blir mer viskøst (seigt) på grunn av sterk økning i proteininnholdet, eventuelt i mengden av røde eller hvite blodceller.
  • Symptomer ved trykk på ryggmarg/nerverøtter er smerter og tap av følelse og kraft i bena.
  • Tegn som tyder på amyloidose.

Bildeeksempler