Behandling av melanom

Tidlig diagnose og kirurgisk behandling er avgjørende for overlevelse ved melanom.

Kirurgi er foreløpig den eneste behandlingen som har helbredelse som mål. Annen behandling har primært symptomlindring og livsforlengelse som mål.