På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling av hjerne ved spredning av føflekkreft

Ved strålebehandling mot hjerne ved spredning av føflekkreft, gis det vanligvis 5 eller 10 mindre doser strålebehandling mot hjernen over 1-2 uker. Ved stereotaktisk strålebehandling gis vanligvis en stor dose mot et begrenset område i hjernen.

Hvordan forbereder jeg meg?

Det skal lages fikseringsmaske og gjøres CT-doseplan oftest samme dag. Ved stereotaktisk strålebehandling må det i tillegg tar MR av hodet.

Fikseringsmaske lages av et plastmateriale som etter oppvarming former seg etter ansiktet ditt. Plasten stivner når den kjølner. Dette tar 5 minutter og gjøres oftest på simulator. Masken fester vi til behandlingsbordet, slik at du ligger på samme måten ved forberedelsene til behandling og under selve behandlingene.

CT-doseplan er som en røntgenundersøkelse med CT-maskin, hvor vi får en nøyaktig framstilling av området som skal ha strålebehandling. Prosedyren tar cirka ½ time. Dette gjøres for å sikre at svulstvevet og risikoområdet får riktig strålemengde.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve strålebehandlingen foregår i spesialrom hvor det er et stråleapparat. Først vil du bli lagt opp på en benk hvor strålefeltet innstilles. Under selve bestrålingen ligger du alene i rommet. Du blir hele tiden overvåket via en TV-skjerm og kan når som helst få kontakt med personalet. Du vil høre lyd fra maskinen mens strålingen pågår.

Hvor lenge varer behandlingen?

Som regel varer innstilling og behandling cirka 10-20 minutter, selve strålingen tar bare et par minutter. Stereotaktisk strålebehandling tar lengre tid.

Gjør det vondt?

Strålebehandlingen er ikke smertefull, det kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde.

Etter behandlingen

Endringer underveis i behandlingsopplegget er ikke vanlig, om ikke sykdommens utvikling tilsier dette. I den tiden du får strålebehandling representerer du ingen strålefare for dine omgivelser. Du kan omgås andre - også barn og gravide - akkurat som før.

Akutte bivirkninger som kan oppstå

Bivirkninger som hodepine og kvalme kan oppstå etter første behandling, men ikke alle opplever dette. Graden av bivirkninger kan variere.

Tretthet

Strålebehandlingen kan føre til at du føler deg trett og slapp. Behandlingene kan være en fysisk påkjenning. Stress og en utrygg livssituasjon kan også føre til at du er mer sliten enn vanlig. Nedsatt matlyst, kvalme og smerter kan også gi tretthet. Trettheten kan ofte vare i noen uker etter at du er ferdig med behandlingen.

Tiltak:

  • Sørg for å få ekstra søvn og hvile.
  • Frisk luft er bra, så ta gjerne en spasertur dersom du har anledning.
  • Det er viktig med et variert og næringsrikt kosthold og rikelig med drikke.

Kvalme

Strålebehandling mot hodet kan i noen tilfelle fremkalle kvalme.

Forholdsregler

  • Du kan få tibud om kvalmestillende medisiner. Snakk med personalet på sengeposten eller Seksjon for stråleterapi.
  • Det kan av og til være nødvendig med steroider (Medrol®).

Hodepine

Dersom du får hodepine under behandlingen, må du gi beskjed til personalet. Det vil da vanligvis være aktuelt å starte behandling med steroider (Medrol®). Det er viktig å prøve å unngå stress, høye lyder, flimrende lys og alkohol. Mye TV-titting bør unngås.

Håravfall

Bestråling mot hodet medfører håravfall. I de fleste tilfeller vokser håret ut igjen etter avsluttet behandling. Store stråledoser kan imidlertid føre til varig skade av hårsekkene som gjør at håret og skjegg ikke vokser ut igjen i det bestrålte området.

Tiltak:

  • Du har rett på et tilskudd for å dekke utgifter til parykk eller hodeplagg.
  • Rekvisisjon for parykk eller hodeplagg får du på sengeposten eller av legen som behandler deg.
  • Det kan være lurt å kontakte en parykksalong tidlig slik at du kan få en parykk som ligner mest mulig på ditt eget hår. De fleste frisører kan også hjelpe om du trenger parykk.

Andre bivirkninger

Bestråling mot hodet kan medføre redusert konsentrasjon og korttidshukommelse. Disse bivirkningene oppstår oftest senere, gjerne etter 4-6 måneder.

Stereotaktisk strålebehandling kan medføre irritasjon av det bestrålte hjernevevet. Dette oppstår noen uker til måneder etter behandlingen. Da kan man oppleve hodepine eller kvalme og man kan for en kortere periode ha behov for steroider (Medrol®).

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil