På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Ipilimumab-nivolumab kombinasjonsbehandling

Hva slags behandling er kombinert immunterapi?

Ipilimumab (Yervoy®) er et monoklonalt CTLA-4 antistoff som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av kroppens naturlige immunforsvar. Når ipilimumab blokkerer denne aktiviteten, blir kroppens naturlige immunsystem styrket for å kunne angripe og bekjempe kreftcellene.

Nivolumab (PD-1 hemmer, Opdivo®) er et antistoff (en type humant protein) som virker mot kreftceller ved å hindre/blokkere dem fra å binde seg til- og aktivere PD-1 (et molekyl i kroppen). Dersom kreftcellene binder seg til PD-1 vil det hemme immunforsvaret. Nivolumab hjelper derfor kroppen med å reaktivere immunforsvaret og til å bekjempe kreftcellene.

Både nivolumab og ipilimumab er godkjent i Norge for behandling av føflekkreft med spredning. Dersom man kombinerer disse to medikamentene har man i kliniske studier sett bedre resultater enn når de gis hver for seg.

Behandling med nivolumab kombinert med ipilimumab forårsaker oftere og mer alvorlige bivirkninger enn om stoffene gis hver for seg.

Hvem kan få behandlingen?

Steroidbehandling (Medrol®/prednisolon/Dexametason®) virker immunhemmende og kan redusere effekten av ipilimumab og nivolumab. Derfor er det en øvre grense på dose tilsvarende maks 10 mg prednisolon per dag. Behandlingen kan gis til pasienter med spredning fra malignt melanom, som har lavt PD-L1 uttrykk og som er i relativt god form.

Behandlingen kan ikke gis til gravide. Man bør helst ikke gi behandlingen til pasienter med HIV, aktiv hepatitt eller til pasienter som har behandlingskrevende autoimmune sykdommer. Pasienter med spredning til hjernen kan kun få behandling dersom de er asymptomatiske. Behandlingen kan gis så lenge man tåler den, ikke får alvorlige bivirkninger, og har ønsket effekt. Ved store bivirkninger kan man bli nødt til å utsette behandlingen eller avslutte den helt.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ønskelig med en relativt ny CT-undersøkelse fra halsen til og med bekkenet (eventuelt PET-CT). Undersøkelsen brukes som sammenlikningsgrunnlag for videre sykdomsevalueringer. Noen tar i tillegg MR-undersøkelse av hodet.

Hvordan foregår behandlingen?

Du må komme en til to timer før du har legetime den dagen du skal få behandling slik at du får tatt blodprøver. Før kuren starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Ipilimumab gis som intravenøs infusjon over 90 minutter. Nivolumab gis som intravenøs infusjon over 60 minutter.

Behandlingen tåles vanligvis godt og du kan reise hjem etter at kuren er avsluttet.

Kominasjonsbehandlingen med nivolumab og ipilimumab gis hver 3. uke, totalt 4 doser. Deretter gis kun nivolumab hver 2. uke i inntil 2 år.  

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Tretthet

Tretthet/fatigue kan oppleves samme dag som behandlingen eller noen ganger et par dager etter. Noen føler at de generelt blir litt trettere.

Hudsymptomer

 • Behandlingen kan gi lett utslett eller rødme på huden. Legen kan skrive ut en salve dersom huden blir irritert, og dersom det klør kan man få kløestillende tabletter. Ved sterkere utslett må man kontakte lege.
 • Noen opplever at hud og hår får pigmentforandringer (Vitiligo).Dette er helt ufarlig og har kun kosmetiske konsekvenser.

Diaré

 • Tegn eller symptomer på tarmbetennelse (kolitt) som kan forverres til blødning eller gi hull i tarm
 • diaré (vannholdig, løs eller myk avføring), oppkast eller kvalme
 • økning i antall avføringer
 • blod i avføringen eller avføring med mørkere farge
 • smerte eller ømhet i mageregionen, feber
 • Tungpust

Tungpust

Tungpustenhet kan være uttrykk for lungebetennelse:

 • nyoppstått hoste
 • økende tungpustenhet

Øyeproblemer

Øyeproblemer kan være uttrykk for uveitt/betennelse i øyet

 • røde og smertefulle øyne
 • sløret syn
 • gulfarging av det hvite på øyet

Hodepine

Vedvarende hodepine og ev. redusert synsfelt eller «ømme øyne» kan være tegn på hypofysitt/betennelse i hypofysen.

Andre bivirkninger

 • følelse av tretthet, hodepine og svimmelhet
 • hormonforstyrrelser

Sjeldne bivirkninger

 • kraftsvekkelse i ben, armer eller ansikt
 • følelsesløshet eller prikkende følelse i hender eller føtter
 • økt tendens til blødning eller til å få blåmerker

Ta kontakt med lege/sykehus dersom du opplever noen av symptomene over. Det er VIKTIG med rask kontakt da bivirkningene er lettest å behandle i begynnelsen.

Etter behandling

Effekt av behandlingen vil bli kontrollert hver 3. måned med CT fra halsen til og med lysken, noen må i tillegg ta MR av hodet.

Behandlingen blir gitt så lenge den tolereres og så lenge man har effekt av den, men inntil maksimalt 2 år.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil