Ipilimumab ved føflekkreft

Ipilimumab (Yervoy®) er et antistoff som gis ved føflekkreft. Antistoffet virker ved å stimulere kroppens eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Studier har vist god effekt og behandlingen har gitt forlenget levetid for pasienter med føflekkreft med spredning. Behandlingen gis hver tredje uke og gjentas fire ganger.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten noen dager før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før du kommer til behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Før behandlingen starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Behandlingen gis poliklinisk og varer i 90 minutter. Det brukes en dråpetellemaskin (infusjonspumpe) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

Medikamentet kan i enkelte tilfeller gi lavt blodtrykk, feber, frysninger eller rødme. 

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Tretthet

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet.

Diaré

Hos noen pasienter kan ipilimumab gi forbigående sår og irritert tarmslimhinne, og forårsake diaré. Ved diaré taper kroppen væske og salter.

Hvis du opplever vandig diaré i mer enn ett døgn eller har flere løse avføringer daglig i mer enn et par dager, må du kontakte fastlegen/lokalsykehuset.

Feber, utslett og kløe

Ipilimumab kan gi feber, utslett og kløe.

Betennelsereaksjoner

Autoimmune reaksjoner av ulike alvorlighetsgrader kan oppstå hos omtrent 75 % av pasientene. Det vil si at kroppens immunforsvar går til angrep på de friske cellene.

Det er viktig at du tar kontakt så snart som mulig dersom noen bivirkninger skulle opptre slik at vi kan starte opp med rask behandling. Behandlingen er med kortison-preparater.

Tegn eller symptomer på tarmbetennelse (kolitt) som kan forverres til blødning eller gi hull i tarm:

 • Diaré (vannholdig, løs eller myk avføring), oppkast eller kvalme
 • Økning i antall avføringer
 • Blod i avføringen eller avføring med mørkere farge
 • Smerte eller ømhet i mageregionen, feber

Tegn eller symptomer på hudbetennelse som kan føre til alvorlig hudreaksjon:

 • Utslett med eller uten kløe
 • Blemmer og avflassing av huden, munnsår
 • Tørr hud

Tegn eller symptomer på betennelse i de hormonproduserende kjertlene som kan påvirke hvordan disse kjertlene fungerer:

 • Sterk eller vedvarende hodepine
 • Uklart syn eller dobbeltsyn
 • Trett og slapp

Tegn eller syptomer på leverbetennelse (hepatitt) som kan føre til leversvikt (sjeldent):

 • Gulfarging av øyne eller hud
 • Smerte i høyre side av mageregionen
 • Tretthet
 • Mørk urin

Tegn eller syptomer på øyebetennelser (sjeldent):

 • Rødhet eller sårhet i øynene
 • Synsproblemer eller uklart syn

Du må ta kontakt dersom du skulle få noen bivirkninger.

Graviditet og amming

Da det ikke kan utelukkes at behandlingen kan skade fosteret eller spermier, er det viktig at kvinner og menn bruker prevensjon under behandlingen og minst tre måneder etter avsluttet behandling. Kvinner bør ikke amme.

Oppfølgingsfasen

Det hender at vi må avslutte behandlingen etter kun 1 til 3 kurer grunnet bivirkninger. Behandlingen kan virke selv om ikke alle 4 kurer gis.

Når du avslutter behandlingen med ipilimumab skal du vanligvis til kontroll cirka 3 måneder etter første infusjon. Deretter hver 3. måned frem til eventuelt forverring av sykdommen.

Kontrollen vil bestå av:

 • CT-undersøkelse fra halsen og ned til lysken, noen må i tillegg ta MR av hodet.
 • En til to uker etter CT/MR-undersøkelsen får du time hos lege på poliklinikken for svar på CT/MR, klinisk undersøkelse og blodprøver.