Spredningsmønster og stadier ved melanom

Spredningsveier ved melanom

Melanom kan spre seg til nesten alle kroppens organer og kan spre seg både via blod- og lymfebanen.

Lokoregional spredning

Hos 2/3 av pasientene vil de første spredningssvulstene være lokoregionale, det vil si at føflekken sprer seg i samme område eller nær det området hvor svulsten opprinnelig oppsto. Lokoregionale spredningssvulster sprer seg via lymfebanen.

Som lokoregionale spredningssvulster regnes:

 • Lokalt tilbakefall – kreft som oppstår i eller under arret etter operasjon.
 • In-transit-metastaser– spredningssvulster fra en kreftsvulst via lymfeårer, mer enn 2 cm fra modersvulsten, men innenfor området til regionale (nærliggende) lymfeknuter.
 • Satelliter –ny svulst innenfor en radius på 2 cm fra arret etter fjerning av modersvulst. Satellitter kan være forårsaket av rester fra modersvulsten.

Satellitter og in-transit-metastaser bør gi mistanke om fjernspredning.

Fjernspredning

1/3 av pasientene vil få fjernspredning, det vil si at den opprinnelige svulsten sprer seg til andre deler av kroppen via blod- og/eller lymfesystemet. Denne pasientgruppen får fjernspredning uten forutgående spredning til lymfekjertler i samme område. 

Melanom i hud sprer seg vanligvis til hud, underhud, lymfeknuter, lunge, lever, skjelett og hjerne. De første spredningssvulstene kommer oftest i hud eller lymfeknuter, men spredning til lunge, lever og hjerne er de vanligste årsakene til død ved langtkomment malignt melanom.

Melanom i slimhinnene har vanligvis spredning til lever, lunger, hjerne og underhud. Lokal utbredelse kan være uttalt, med ødeleggelse av benvev og innvekst i bihuler. Lokale tilbakefall er veldig vanlig. 10–23 % har spredning til lymfeknuter ved diagnosetidspunket og opptil 25 % vil utvikle spredning til lymfeknuter i sykdomsforløpet. Det forekommer hyppigere spredning til lymfeknuter ved melanom i munnhulen enn i nese og bihuler. 5–10 % av disse pasientene har spredning til andre organer ved diagnosetidspunktet.

Melanom i øyet har skjer nesten alltid spredning via blodbanen, da øyet mangler egen lymfedrenasje. Hos mer enn 90 % av disse pasientene er spredning til lever første tegn på utbredt sykdom. 

Stadier ved melanom

Melanom i hud deles opp i ulike stadier ved hjelp av det som kalles TNM-klassifikasjon. TNM-systemet er viktig for å betegne hvor utbredt kreftsykdommen er på det tidspunktet den påvises. TNM-klassifikasjonen er også av stor betydning når det skal bestemmes hvilken behandling som skal gis, for vurdering av prognose og for å sammenligne behandlingsresultater.

"T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten.

"N" (node/lymfe) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter.

"M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom klinisk klassifisering (TNM) og patologisk klassifisering (pTNM). 

Klinisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av den opprinnelige svulsten samt klinisk og bildediagnostisk vurdering av mulig spredning. Betegnelsen klinisk stadium brukes etter fullstendig primær fjerning av svulsten og etter klinisk undersøkelse for regional spredning og fjernspredning.

Patologisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av den opprinnelige svulsten samt histopatologisk informasjon om nærliggende lymfeknuter etter at det er utført vaktpostlymfeknutebiopsi eller fullstendig kirurgisk fjerning av lymfeholdig vev. Unntak er patologisk stadium 0 eller 1 A, som ikke trenger patologisk undersøkelse av lymfeknuter. Omfanget av det melanomet klassifiseres etter at svulsten er fjernet, og da etter patologisk klassifisering (pTNM). 

pTNM-klassifisering

pT-klassifisering av melanom vurderes ut fra tre kriterier:

 • svulstens tykkelse (Breslow), den største vertikale diameter av svulsten i millimeter
 • celledelinger (mitose)
 • sårdannelse (ulcerasjon) av primærsvulst eller ikke

Lokal tumorvekst (pT-stadium)

pT1 – svulst på 1 mm eller mindre i tykkelse

 • pT1a - uten sårdannelse og celledelinger < 1/mm²
 • pT1b - med sårdannelse eller celledelinger ≥ 1/mm² 

pT2 – svulst på 1,01-2 mm i tykkelse

 • pT2a – uten sårdannelse
 • pT2b – med sårdannelse

pT3 – svulst fra 2,01-4 mm i tykkelse   

 • pT3a – uten sårdannelse
 • pT3b – med sårdannelse

pT4 – svulst på mer enn 4 mm i tykkelse

 • pT4a – uten sårdannelse
 • pT4b – med sårdannelse

Spredning til lymfeknuter (N-stadium)

NX – nærliggende (regionale) lymfeknuter kan ikke vurderes

 • NX – spredning til nærliggende lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen spredning til nærliggende lymfeknuter
 • N1 – spredning til en nærliggende lymfeknute
 • N2 – spredning til 2-3 regionale lymfeknuter, satellitter eller in-transit-metastaser 
  • N2a – kun mikroskopisk spredning
  • N2b – makroskopisk spredning
  • N2c – satellitter eller in-transit-metastaser uten spredning til lymfeknuter
 • N3 – spredning i 4 eller flere regionale lymfeknuter, eller sammenvokste nærliggende lymfeknutemetastaser, eller kombinasjonen satellitt-/ in-transit-metastaser og lymfeknutemetastaser

Fjernspredning (M-stadium)

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernspredning
 • M1 – fjernspredning
  • M1a – spredning til hud, subkutant vev eller lymfeknuter utenom nærliggende lymfeknuter
  • M1b – spredning til lunger
  • M1c – spredning til andre innvollsorganer (visceral spredning) og normal laktatdehydrogenase (LDH), eller enhver fjernspredning og forhøyet LDH  
Les mer om TNM-klassifikasjon

 

Stadieinndeling, lokal svulst

©kreftlex.no, melanoma, føflekkreft, stadie, pT1a

pT1a: Svulster som er 1 mm eller mindre, uten sårdannelse og celledelinger <1/mm²..

©kreftlex.no, melanoma, føflekkreft, stadie, pT1b

pT1b: Svulster som er 1 mm eller mindre, med sårdannelse eller celledelinger ≥1/mm².

©kreftlex.no, melanoma, føflekkreft, stadie, pT2a

pT2a: Svulster fra 1,01 mm–2 mm, uten sårdannelse.

©kreftlex.no, melanoma, føflekkreft, stadie, pT2b

pT2b: Svulster fra 1,01 mm–2 mm, med sårdannelse.

pT3a: Svulster fra 2,01 mm–4 mm, uten sårdannelse.

©kreftlex.no, melanoma, føflekkreft, stadie, pT3b

pT3b: Svulster fra 2,01 mm–4 mm, med sårdannelse.

©kreftlex.no, melanoma, føflekkreft, stadie, pT4a

pT4a: Svulst større enn 4 mm, uten sårdannelse.

©kreftlex.no, melanoma, føflekkreft, stadie, pT4b

pT4b: Svulst større enn 4 mm, med sårdannelse.

Stadieinndeling, svulst med spredning til lymfeknuter

pN1a: Spredning til én nærliggende lymfeknute, kun påvisbar ved mikroskopisk undersøkelse - klinisk okkult metastase.

pN1b: Spredning til én nærliggende lymfeknute, makroskopisk spredning - klinisk påvisbar metastase

pN2a: Spredning til 2–3 nærliggende lymfeknuter, satelitter eller in-transit-metastaser, kun påvisbar ved mikroskopisk undersøkelse. (klinisk okkulte metastaser).

pN2b:Spredning til 2–3 nærliggende lymfeknuter, satelitter eller in-transit-metastaser, makroskopisk spredning.

pN2c-1: Satelitter med spredning til en lymfeknute.

pN2c-2: In-transit-metastaser med spredning til en lymfeknute.

pN3-1: Spredning til 4 eller flere nærliggende lymfeknuter, eller kombinasjonen satelitt/in-transit-metastaser og spredning til lymfeknuter.

pN3-2: Sammenvokste nærliggende lymfeknuter, eller kombinasjonen satelitt/in-transit-metastaser og spredning til lymfeknuter.