På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved melanom

Selv om melanom kan være dødelig, vil de aller fleste kunne helbredes hvis de blir diagnostisert tidlig og behandlet deretter.

Etter fjerning av den ondartede føflekken (modersvulsten) er over 80 % av alle som opereres for melanom helbredet, men prognosen er avhengig av om sykdommen er lokalisert (ingen spredning), regional (spredning til nærliggende lymfeknuter) eller om det foreligger fjernspredning ved diagnosetidspunktet. 

Ved lokalisert sykdom er føflekkens tykkelse den viktigste prognostiske faktoren. Når det gjelder lokalisert melanom har prognosen bedret seg betydelig de siste årene. 5-årsoverlevelsen har økt fra cirka 65 % til 90 %. Prognoseforbedringen skyldes først og fremst tidligere diagnose. Ved spredning til nærliggende lymfeknuter og fjernspredning har overlevelsen endret seg lite.

In-transit-metastaser og satellitter bør gi mistanke om fjernspredning, og er forbundet med dårlig prognose. Ved in-transit-metastaser og satellitter er forventet 5-årsoverlevelse 50 % uten samtidig lymfeknutespredning, og 30 % med samtidig lymfeknutespredning.

Prognosen ved spredning til lymfeknuter avhenger av hvor mange lymfekjertler som inneholder tumorvev. Hos pasienter som har spredning til kun én lymfeknute er 10-årsoverlevelsen nesten 50% etter en lymfeknutedisseksjon. Dersom det er spredning til 2–4 lymfeknuter er prognosen mer alvorlig, og 10-årsoverlevelsen er 20–30 % etter inngrepet.

Menn har dårligere prognose enn kvinner, og eldre har dårligere prognose enn yngre.

Føflekkens lokalisasjon er også av betydning. Prognosen er for eksempel best for melanom lokalisert til ansikt, hals og ben. For melanom lokalisert til fot, hånd og under neglen er prognosen dårligst.

Ved sykdom i øyet er dødeligheten 30 til 50 %, avhengig av svulstens størrelse og lokalisasjon.

Dødeligheten ved melanom er lav sammenlignet med andre kreftformer, men har økt de siste tiårene. 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med melanom (hud), i prosent etter diagnoseperiode 1982–2021.
Kilde: Kreftregisteret

Prognostiske faktorer ved melanom i hud

  • Vertikal tykkelse (dybdevekst) av modersvulsten (mm) kalt Breslowtykkelse, er det viktigste prognostiske parameter, såfremt det ikke foreligger spredning på diagnosetidpunktet.
  • Eventuelle sårdannelser (ulcerasjon). Prognosen er i disse tilfellene dårligere.
  • Antall celledelinger (mitoser).
  • Om det foreligger spredning til lymfeknuter i området eller spredning til andre organer. Dersom det foreligger spredning til lymfeknuter vil dette føre til betraktelig fall i 5-årsoverlevelsen. Antall lymfeknuter med spredning betyr mye for prognosen. Ved fjernspredning reduseres sjansen for 5-års overlevelse til mindre enn 10 %. Prognosen er best ved spredning til hud, underhud, lymfeknuter og lunge, og dårligst ved spredning til hjerne eller lever.

Prognostiske faktorer ved melanom i slimhinne

  • Tumortykkelse. Dette er en pålitelig prognostisk indikator. Ved svulster med tykkelse mindre enn 0,75 mm er det sjelden spredning. Svulster med tykkelse større enn 5 mm har svært dårlig prognose.
  • Innvekst i blodkar. Dette er en viktig prognostisk faktor, som sier noe om sannsynligheten for lokale tilbakefall, regional spredning og fjernspredning, samt overlevelse.
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil