Forekomst av melanom

Norge er et av de land i verden med høyest forekomst av melanom. Kreftformen er også den som øker mest her i landet og årsaken til dette er sannsynligvis endrede solingsvaner. Melanom forekommer dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge hos både menn og kvinner.

Hos menn i aldersgruppen 30–54 år, og hos kvinner i aldersgruppen 15–29 år er melanom den hyppigst forekommende kreftform. Det er imidlertid i aldersgrupper over 50 år vi ser den største økningen, og menn over 50 år har den høyeste forekomsten av melanom.

I 2021 ble det registrert 2443 nye tilfeller av melanom i hud i Norge, 1279 hos menn og 1164 hos kvinner. Ved utgangen av 2021 var det 31.350 menn og kvinner i Norge som enten har eller har hatt melanom. Dette er en økning på over 10 000 på ti år.

Forekomsten av melanom i slimhinner er relativt stabilt. I 2020 var det registrert 25 nye tilfeller av melanom i slimhinne.

Forekomsten av melanom i øyet er også relativt stabil. I 2020 var det registrert 34 nye tilfeller.

 

Aldersspesifikk forekomst av melanom i hud, 2017–2021
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av melanom i hud, 1962–2021.
Kilde: Kreftregisteret