Forekomst av melanom

Norge er et av de land i verden med høyest forekomst av melanom. Kreftformen er også den som øker mest her i landet og årsaken til dette er sannsynligvis endrede solingsvaner. Den største økningen og høyeste forekomsten av melanom ser man i aldersgrupper over 50 år.

I 2022 ble det registrert 2911 nye tilfeller av melanom i hud i Norge, 1462 hos menn og 1449 hos kvinner. I følge Kreftregisteret er dette en betydelig økning på cirka 20 prosent fra 2021 til 2022. Ved utgangen av 2022 var det 33 124 personer i Norge som enten har eller har hatt melanom. Dette er en økning på mer enn 12 000 personer i løpet av ti år.

Forekomsten av melanom i slimhinner er relativt stabilt. I 2021 var det registrert 28 nye tilfeller av melanom i slimhinne.

Forekomsten av melanom i øyet er også relativt stabil. I 2021 var det registrert 47 nye tilfeller.

 

Aldersspesifikk forekomst av melanom i hud, 2018–2022
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av melanom i hud, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret