Strålebehandling ved føflekkreft

Primær føflekkreft

Strålebehandling har liten plass i behandlingen av primær føflekkreft. I noen tilfeller av føflekkreft med spredning til nærliggende områder (lokalavansert), ondartede forandringer i pigmentflekker (lentigo malignt melanom) og føflekk i øyet vil strålebehandling være aktuelt. Strålebehandling av føflekkreft på øye gir behandlingsresultat som ved operativ fjerning av øyeeplet og i tillegg spart om enn nedsatt syn. Ved store føflekker og/eller affeksjon av synsnerven gjøres operativ fjerning av øyeeplet.

Som for føflekkreft i hud er strålefølsomheten for føflekkreft i slimhinne variabel, men de er ikke motstandsdyktig. Hvis primærtumor ikke er for omfattende og det ikke foreligger fjernspredning skal kirurgisk behandling vurderes. Ved utbredt føflekkreft, hvor et eventuelt kirurgisk inngrep vil bli svært omfattende, kan strålebehandling vurderes primært. Strålebehandling bør også vurderes gitt etter et kirurgisk inngrep.

Fraksjonsstørrelsen er gjerne > 2 Gy. Utallige regimer er nevnt i litteraturen, ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet brukes gjerne 2,5 Gy x 20 = 50 Gy etter operasjon ved slimhinnemelanom.

Spredning

Strålebehandling kan gi lindring og lokal kontroll av spredning som ikke lar seg operere og som ellers ville gitt betydelige lokale problemer.