På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandlingsalternativer ved ereksjonsvansker

Ereksjonssvikt opptrer i større eller mindre grad hos mange menn som blir behandlet for prostatakreft.

  • Ved kirurgi er grunnen som regel nerveskade. Så langt det er mulig forsøker man å bevare nervene. Ved nervebesparende inngrep vil ereksjon komme tilbake etter hvert. Sædblærene fjernes under operasjon. Dette fører til tørr utløsning, men evne til orgasme forandres ikke.
  • Ved strålebehandling uten hormonbehandling kan ereksjonssvikten forsterkes etter som tiden går. Det er vanskelig å si hva som er aldersbetinget og hva som er forårsaket av strålebehandlingen.
  • Hormonbehandling kan gi nedsatt seksuell lyst og ereksjonssevne.

Etter å ha fått prostatakreft og vært gjennom behandling har du behov for å komme deg psykisk og mentalt. Det er viktig at du tar deg tid til å bearbeide det du har vært gjennom.

For å opprettholde blodtilstrømningen til svamplegemet i penis, bør du gjenoppta seksuell aktivitet så raskt som mulig etter behandling. Det er forøvrig ingen fare forbundet med å være seksuelt aktiv under behandling, men du skal være oppmerksom på at orgasme kan være ubehagelig og til tider også smertefullt.

For å gjenvinne og/eller vedlikeholde ereksjonen anbefales seksuell stimulering og eventuell bruk av hjelpemidler, for eksempel tabletter. Da økes blodtilstrømmingen til svamplegemet i penis som ved ereksjon. Dette er med på å opprettholde funksjonene og påvirke slik at du etterhvert får ereksjon. For noen kan det være aktuelt å ta tabletter daglig, for andre ved behov.

Etter operasjon opplever noen bedring allerede de første ukene, andre de neste månedene. Bedring kan også skje 1–2 år etter behandlingen. 

Bekkenbunnstrening kan være gunstig med hensyn til ereksjon både hos de som blitt operert og strålebehandlet. 
Les mer om bekkenbunnstrening >>>

 

Det finnes 3 typer tabletter på det norske markedet. Disse kalles PDE5-hemmere.

Viagra®

Viagra® (sildenafil) tas 30–60 minutter før ønsket virkning. Mat i forbindelse med tablett-inntak vil kunne utsette virkningen noe. Virkningen varer i cirka 12 timer, men lengre virkningstid forekommer ofte. Viagra® finnes i 25 mg, 50 mg og 100 mg.

Levitra®

Levitra® (vardenafil) virker etter 10–25 minutter. Den kan tas så sent som 15 minutter før seksuell aktivitet, og gjerne til mat uten av virkningen reduseres eller utsettes. Effekten varer i cirka 12 timer, men som ved Viagra® kan det virke lengre. Levitra® finnes i 5 mg, 10 mg og 20 mg.

Cialis®

Cialis® (tadalafil) skiller seg fra Viagra® og Levitra® ved at den kan tas fra 15 minutter til 12 timer før seksuell aktivitet. Medikamentet virker i minst 24 timer, ofte lengre. Dette gjør at mange kan føle at seksualiteten blir spontan igjen og ikke styrt av når pillen tas. Ulempen dreier seg først og fremst om bivirkninger. Disse vil, på linje med virkningene, holde seg lengre. Cialis®  finnes i 5 mg, 10 mg og 20 mg.

Felles for alle typene er at de er forholdsvis dyre, og at man må betale selv siden de ikke dekkes over folketrygden.

Virkningsmekanismen

Ingen av de tre medikamentene virker uten seksuell stimulering. Tablettene har mye av det samme virkestoffet i seg, men noen personer har effekt av det ene, noen har effekt av det andre. Prøv gjerne flere typer tabletter. Dessuten er det ofte slik at ikke den første eller andre tabletten virker, men kanskje den femte. Det anbefales derfor å prøve seg fram over litt tid.

Alle tre medikamentene fås i flere styrker. Det anbefales ofte å starte med en høy dose etter behandling av prostatakreft. 

PDE5-hemmere får glatt muskulatur til å slappe av, dermed senkes blodtrykket i resten av kroppen også. Pasienter som bruker blodtrykkssenkende medisiner, med samme virkningsmekanisme som disse ereksjonsfremkallende tablettene, kan derfor få ekstra blodtrykkssenkende effekt av disse preparatene.

Eksempler på slike medisiner er Nitrolingual munnspray og Nitroglycerin tabletter mot angina. Dersom pasienten bruker slike medisiner skal han ikke bruke PDE5-hemmere. Folk med hjerteproblemer skal uansett ikke ta PDE5-hemmere uten å ha blitt kontrollert av legen sin først.

Også andre medisiner kan påvirke effekten av PDE5-hemmere.

Bivirkninger av tablettbehandlingen

Både Viagra®, Levitra® og Cialis® kan gi bivirkninger som blant annet hodepine, rødme, svimmelhet, ubehag i mage/spiserør (dyspepsi) eller nesetetthet.

Bivirkninger som kvalme, ryggsmerter og synsforstyrrelser forekommer ikke så ofte.

Legemiddel som settes i urinrøret

Vitaros®

Vitaros®(alprostadil) kan brukes alene eller i kombinasjon med tablett, (PDE5-hemmer) og/eller vacumpumpe. Oppbevares i folieposen i kjøleskap, kan også oppbevares i folieposen i romtemperatur tre dager før bruk.

Vitaros® bør brukes etter behov for å oppnå ereksjon. Bruk alltid Vitaros® nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Startdosen tas etter anvisning fra lege. Ikke juster dosen på egenhånd.

Legemidlet ligger i en liten sprøyte(endoseapplikator). Tøm urinblæren og vask hendene. Før tuppen av applikatoren så nær urinrørsåpningen som mulig, se bruksanvisningen. All kremen skal inn i urinrøret. Overflødig krem på penishode bør dyttes inn i urinrørsåpningen. Hold penis loddrett i cirka 30 sekunder.

Unngå å tisse umiddelbart etter innføring av Vitaros®. Virkningen kommer i løpet av 5–30 minutter ogkan vare i cirka 1–2 timer. Vitaros skal ikke brukes mer enn én gang per døgn eller 2–3 ganger per uke.

Birvirkninger av Vitaros®

Vitaros® kan gi utslett, samt smerter og kløe i kjønnsorganene. 

Bondil®

Bondil® (alprostadil) kan brukes alene eller i kombinasjon med tablett (PDE5 hemmere). Oppbevares i kjøleskap, men må romtempereres før bruk.

Legemiddelet ligger i en tynn plasthylse (urinrørsstift) og skal føres 2–3 cm inn i urinrøret. Bruk alltid Bondil® nøyaktig slik legen din har fortalt deg.

Tøm blæren, vask hendene og klargjør plasthylsen. Strekk penis ut og oppover, før hylsen inn i urinrøret, trykk på  knappen slik at det lille frøet som ligger i hylsen kommer inn i urinrøret. Trekk så hylsen ut av urinrøret og masser penis noen sekunder. Sitt eller stå mens du venter på at en eventuell ereksjon utvikles. Den kan komme i løpet av 5–15 minutter og  kan vare i 30–60 minutter.

Bondil® finnes i 2 styrker (500 mikrogram og 1000 mikrogram.). Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanlig startdose er 500 mikrogram.

Bivirkninger av Bondil®

Bondil® kan gi smerte i penis og testikler, samt svie og spreng i urinrøret. Vanligvis vil du merke mest ubehag i starten av behandlingen. Erfaring fra pasienter er at smerten avtar når man har forsøkt noen ganger. Svie  kan også oppleves av partner. Bruk glidegel og eventuelt kondom hvis partner føler ubehag.

Forlenget ereksjon forekommer sjelden.

Hvis du bruker blodfortynnende legemidler er det en liten risiko for å få blødning fra urinrøret.

Bruker du blodtrykksnedsettende legemidler kan du bli svimmel fordi blodtrykket kan senkes ytterligere.

Disse medikamentene skal ikke brukes av pasienter som står på Marevan® og Eliquis®.

Første injeksjon skal alltid foretas sammen med lege eller spesialsykepleier.

Invicorp 25µ/2mg 0,35 ml i glass ampulle. Det følger med sprøyte og to sprøytespisser til hver ampulle. Til å trekke opp fra ampullen brukes den lengste spissen(grønn farge). DENNE SKAL IKKE BRUKES TIL INJEKSJON.

Ta sprøyten ut av emballasjen. Knips all væsken ned i den nederste delen av ampullen. Knekk av toppen.  Sett på den lengste sprøytespissen og fjern hetten over spissen. Trekk opp 0,35 ml. Fjern luft fra sprøyten.

Caverject Dual® kommer i ferdig sprøyte, i to forskjellige doseringer, 10 mikrogram og 20 mikrogram. Skru på sprøyten slik at pulver og oppløsningsmiddel blandes. Vri på sprøyten for å få riktig dose. Nærmere bruksanvisning får du sammen med sprøyten.

Hvordan sette sprøyten

Vask hendene. Hold penis i et godt grep – litt på strekk. Plasser tommelen på ”klokken 12” og to fingre under. Klem lett slik at svamplegemet ”buler” litt frem. Sett sprøytespissen inn fra siden, rett inn i svamplegemet – mellom klokken 9–11 eller klokken 1–3 (figur 1 og figur 2).

Ikke sett sprøyten rett ovenfra ("klokken 12"), på undersiden, i penishodet, penisroten eller i blodårer. Hvis sprøyten settes utenfor svamplegemet får du ingen effekt, men det skjer heller ingen skade. Varier om du setter sprøyten på høyre eller venstre side for å unngå irritasjon i/på penis.

 

 


 

For å komme inn i svamplegemet, må nesten hele sprøytespissen inn.

Legg tommelen på stemplet og trykk inn væsken. Det skal være liten eller ingen motstand. Når du skifter grep fra å stikke til å skulle trykke på stemplet, er det fort gjort å trekke spissen litt ut og på den måten komme utenfor svamplegemet. Vær litt obs på det.

Trekk ut spissen og klem litt over innstikkstedet.

Kast sprøyten i en boks som du leverer apoteket når den er full.

Virkning

Er sprøyten satt riktig, kan du forvente effekt etter cirka 10 minutter. Ereksjonen vil vedvare så lenge stoffet er virksomt, 1→2 timer. Dette også etter en utløsning. Det skal gå 48 timer mellom hver sprøyte og den kan settes max 3 ganger per uke.

Bivirkning

Er dosen for høy, kan du få en forlenget ereksjon. Varer den mot 4 timer bør du legge på noe kaldt/ta en kald dusj, for å se om det hjelper. Går ikke ereksjonen ned med dette tiltaket, må du til en lege for å få motgift. Det er svært viktig at du oppsøker hjelp i et slikt tilfelle.

Dosering

Doseringen er individuell. Følg lege og/eller sykepleiers anvisning.

Et gammelt råd på den mer instrumentelle siden er vakumpumpe. I de rette hender er det en utmerket metode til å få liv i penis og har ingen medikamentelle bivirkninger. Kanskje ikke først og fremst for å få en ereksjon, men for å opparbeide en ereksjon på sikt. Det blir en tøyning av glatt muskulatur i penis og gjør den mer elastiske og mer mottagelige for blodtilførsel. Prinsippet er enkelt og poenget er å skape et undertrykk rundt penis som gjør at blod blir sugd inn i svampvevet. Ereksjonen opprettholdes ved at en ring tres over penis og plasseres ved roten av penis. Finnes i to modeller - en som er manuell og en som er batteridrevet.

Vakumpumpe må ikke brukes av menn som får blodfortynnende midler som Marevan® eller Eliquis®.

Vakumpumpen dekkes i sin helhet over folketrygden. Spør sykepleier eller lege om dette hvis du vurderer anskaffelse av denne.

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil