Overlevelse ved prostatakreft

PSAGleasonscore og svulstens utbredelse (T-stadium) er viktige faktorer i vurdering av overlevelse av kreftsykdommen, og risiko for tilbakefall.

Alle typer prostatakreft kan i prinsipp spre seg til lymfeknuter og eventuelt videre til skjelett eller andre organer. Tidsforløpet for en slik utvikling er helt avhengig av svulsttypen. Ved Gleasonscore mindre enn eller lik 6 kan utviklingen ta 10–20 år eller lenger. Ved Gleasonscore større enn eller lik 8 kan sykdommen spre seg før den kan påvises i prostata.

 

Risikoinndeling (EAU guidelines 2008)

Risikogruppe

PSA

Gleason score

Kliniske funn

Lav risiko ≤ 10 mg/dL ≤ 6 ≤ T2a
Middels risiko > 10 < 20mg/dL = 7 = T2b
Høy risiko PSA ≥ 20 8-10 ≥ T2c
≤ = mindre enn eller lik, ≥ = større enn eller lik, > = større enn

 

De første 5 årene overlever 80 % av pasientene med sykdom lokalisert i prostatakjertelen etter helbredende behandling, uansett behandlingstype. Tilsvarende tall er cirka 75 % for pasienter hvor sykdommen er vokst gjennom prostatakapselen ved diagnosetidspunktet. Gjennomsnittlig overlevelse for pasienter med spredning til andre steder i kroppen ved diagnosetidspunktet er 3 år, men her er svulsttype av betydning.

For inntil 30 år siden hadde hele 70–75 % av all påvist prostatakreft enten vokst gjennom prostatakapselen eller spredt seg til andre organer i kroppen. Innføringen av PSA-undersøkelse har ført til at 75 % av sykdomstilfellene oppdages ved lokalisert sykdom.

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med prostatakreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1979–2018.
Kilde: Kreftregisteret