Prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i de fleste land i den vestlige verden. Det er uklart hvorfor kreft i prostata oppstår og utviklingen av sykdommen kan variere. Blodprøven PSA brukes for tidlig påvisning av kreft og andre prostatasykdommer.

Det kan ta opptil 20 år fra celleforandringene starter til kreft i prostatakjertelen påvises. Som følge av PSA testen, har prostatakreft de siste 10–20 årene blitt diagnostisert tidligere i sykdomsforløpet. 

 
 

Forekomst

Prostatakreft er i dag den hyppigste kreftform blant menn, og i 2017 fikk 4983 menn prostatakreft i Norge. Økningen i antall påviste kreft i prostata skyldes i all hovedsak introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet, og økende gjennomsnittlig levealder i befolkningen.

Internasjonalt ligger Norge blant de land med høyest forekomst og dødelighet av kreft i prostata.

 

Aldersspesifikk forekomst av prostatakreft, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av prostatakreft, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret