Kirurgisk behandling ved nyrekreft

Kirurgi er i Norge eneste helbredende behandling for pasienter med nyrekreft uten spredning.

Fjerning av hele nyren

Ved radikal nefrektomi fjernes nyre og binyre med intakt nyrehinne (Gerota's fascie) og fettkapsel. Inngrepet gjøres ved store svulster over 7 cm og/eller ved svulster sentralt beliggende i nyren.

Fjerning av deler av nyren

Nyrebevarende kirurgi (partiell nefrektomi) tilbys i økende grad til pasienter med små svulster (under 7 cm). Økende bruk av bildediagnostikk medfører at et flere svulster påvises tilfeldig under utredning av andre sykdommer eller symptomer. Tilfeldig diagnostiserte nyresvulster er generelt mindre, har mindre utbredelse og overlevelsen er bedre enn hos pasienter som har symptomer fra nyresvulster.

Fjerning av deler av nyren er særlig aktuelt dersom det påvises svulst i begge nyrer, eller hvis pasienten har kun en nyre. Det er også aktuelt ved nedsatt nyrefunksjon og ved kompliserende sykdom, hvor det på lengre sikt kan forventes nedsatt nyrefunksjon. Forutsetninger for velge nyrebevarende kirurgi er at man får fjernet hele svulsten under operasjonen.

Kikkhullskirurgi

Til utvalgte pasienter benyttes kikkhullskirurgi, som er et mindre invasivt inngrep enn åpen kirurgi. Teknikken beyttes i økende grad til fjerning av hele eller deler av nyren, men åpen kirurgi er fortsatt mest utbredt. Overlevelsen er identisk, men innleggelsestid og rekonvalesens er kortere enn ved åpen kirurgi.

Embolisering av nyrearterie

'Plombering' av nyrearterien ved embolisering er aktuelt å overveie før planlagt kirurgi på store svulster. Det gir ikke høyere helbredelsesrate, men kan redusere blødningsfaren og dermed lette kirurgien. Det kan også være holdepunkter for embolisering av nyrearterien ved blødning fra svulsten inn i urinveiene (massiv hematuri).